fbpx

132 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου για τη «ζωντανή» τηλεμετάδοση του μαθήματος

Facebook
Twitter
Email

132 Συντονιστές Εκπαιδευτικού Έργου από όλη τη χώρα υπογράφουν κείμενο για τη «ζωντανή» τηλεμετάδοση του μαθήματος από την τάξη.

Ως Συντονιστές και Συντονίστριες Εκπαιδευτικού Έργου γνωρίζουμε τον αγώνα και την αγωνία των συναδέλφων εκπαιδευτικών να ανταποκριθούν με επάρκεια στις εκπαιδευτικές προκλήσεις που προέκυψαν κατά τη διάρκεια της υγειονομικής κρίσης.

Σε όλο το διάστημα που οι σχολικές μονάδες παρέμειναν κλειστές, οι εκπαιδευτικοί επέδειξαν υψηλή αίσθηση καθήκοντος και, παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν, εφάρμοσαν την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη μορφή της, ανταποκρινόμενοι/ες στις ανάγκες των μαθητών/τριών τους.

Το σταδιακό άνοιγμα των σχολικών μονάδων έφερε μία νέα «διάσταση» στην εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση. Σύμφωνα με την 57233/Υ1/15-5-2020 ΥΑ, με θέμα «Σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση», μπορεί να γίνεται «ζωντανή» τηλεμετάδοση του μαθήματος της τάξης, παρουσία μαθητών/τριών σε αυτή, κάτω από συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. 

Είναι προφανές ότι αναγνωρίζουμε την ανάγκη συμμετοχής ΟΛΩΝ των μαθητών/τριών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Όμως, από την εφαρμογή της συγκεκριμένης ΥΑ μπορεί να προκύψουν παιδαγωγικά και διδακτικά ζητήματα.

Η ζωντανή αναμετάδοση του μαθήματος και  ο τρόπος υλοποίησής της, όπως περιγράφεται στην ΥΑ, ακόμη και στον περιορισμένο χρόνο εφαρμογής της, εμπεριέχει τον κίνδυνο να νομιμοποιηθεί η αντίληψη ότι το μάθημα είναι μια διαδικασία κατά την οποία ο/η εκπαιδευτικός απλά μεταδίδει τη γνώση με μετωπική διδασκαλία και με τη χρήση του πίνακα και οι μαθητές/τριες, είτε εντός της σχολικής αίθουσας είτε σε απόσταση, απλώς παρακολουθούν κρατώντας σημειώσεις ή/και διατυπώνοντας απορίες.

Η αντίληψη αυτή για τη διδακτική πράξη παραγνωρίζει τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες η μάθηση είναι μια κοινωνική διαδικασία που δεν στηρίζεται στον «εκπαιδευτικό αυθεντία» και στη μετάδοση της γνώσης, αλλά βασίζεται στην παιδαγωγική σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στους μαθητές και τις μαθήτριες, ανάμεσα στον/στην εκπαιδευτικό και τους μαθητές και τις μαθήτριές του.

Είναι μια διαδικασία ενεργητική, συμμετοχική, αλληλεπιδραστική, μια διαδικασία που βασίζεται στον διάλογο, στις ερωτήσεις, στο λάθος, στις αντιρρήσεις, στη διατύπωση άποψης, στην επιχειρηματολογία, στην επίλυση προβλημάτων, στον πειραματισμό, τα οποία προφανώς δεν υπηρετούνται από τον μονόλογο, αλλά αναπτύσσονται μέσα σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε ερεθίσματα και με ποικιλία δραστηριοτήτων.

Επιπλέον, στο νέο υβριδικό περιβάλλον που διαμορφώνεται, η έννοια της κοινότητας που είναι η σχολική τάξη, διασπάται, καθώς οι μαθητές/τριες χωρίζονται σε εκπαιδευόμενους/ες εντός και εκτός της σχολικής αίθουσας. Η εκπαιδευτική διαδικασία δυσχεραίνεται για όλα τα παιδιά, καθώς ο/η εκπαιδευτικός σε όλη τη διάρκεια του μαθήματος, προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα όλων των μαθητών/τριών του/της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ΥΑ, θα πρέπει να αναλώνεται στη διαχείριση του περιβάλλοντος της τηλεδιάσκεψης για την αναμετάδοση του μαθήματος της τάξης.   

Εξάλλου, σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τόσο στη σύγχρονη όσο και στην ασύγχρονη μορφή της, δεν αναπαράγεται το μαθησιακό περιβάλλον της σχολικής τάξης.

Χαρακτηριστικό της ΕξΑΕ είναι η δυνατότητα που παρέχει από τη μια στον/στην εκπαιδευτικό να σχεδιάσει μαθητοκεντρικές μαθησιακές δραστηριότητες διαφοροποιημένης παιδαγωγικής, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα, και από την άλλη στον/στη μαθητή/τρια να προχωρήσει στη μάθησή του/της, σύμφωνα με τον ατομικό του/της ρυθμό και αναλαμβάνοντας μεγαλύτερη ευθύνη για αυτή. Σε κάθε εγχείρημα της ΕξΑΕ ο συνδυασμός αλληλεπίδρασης και αυτονομίας για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες συνιστά πρόκληση για τον/την εκπαιδευτικό που το επιχειρεί.

Συνοψίζοντας, καταλήγουμε ότι το υβριδικό μοντέλο της ταυτόχρονης μετάδοσης διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης δεν ανταποκρίνεται στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και δεν συνάδει με τις αρχές, τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία της ΕξΑΕ.

Η κατά το δυνατόν βέλτιστη λειτουργία των εκπαιδευτικών μονάδων με τη συμμετοχή όλων των μαθητών/τριών κατά την περίοδο της υγειονομικής κρίσης και η ασφάλεια όλων παραμένει ένα ζητούμενο. Ωστόσο, στις παρούσες συνθήκες προέχει:

  • να προσδιοριστούν οι μαθητές/τριες που αντικειμενικά αντιμετωπίζουν πρόβλημα παρουσίας στο σχολείο τους λόγω των τρεχουσών συνθηκών,
  • να εξεταστεί αν διαθέτουν τα τεχνικά μέσα, ώστε να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Αν όχι, να τους διατεθεί ο απαιτούμενος εξοπλισμός. 

Σε κάθε περίπτωση, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε σχολείου και τις ανάγκες των μαθητών/τριών, μπορεί να οργανωθεί κατάλληλα το σχολικό πρόγραμμα έτσι ώστε να καθίσταται δυνατή η παροχή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, όπως γινόταν όλο το διάστημα της αναστολής λειτουργίας των σχολείων, χωρίς να επηρεάζεται η λειτουργία της διά ζώσης εκπαίδευσης.

Επίσης, μπορούν να αξιοποιηθούν και μοντέλα μικτής μάθησης (blendedlearning), διά ζώσης και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για το σύνολο των μαθητών/τριών, εφόσον διασφαλιστεί η δυνατότητα πρόσβασής τους σε ψηφιακές τεχνολογίες.

Αγγέλη Βαΐα, 3ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
Αγγελοπούλου Άννα, ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Αθανασόπουλος Ανδρέας, ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
Ανδρεάδου Χαρίκλεια,  ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Ανδρέου Έλενα, ΠΕΚΕΣ Αττικής 
Ανδριτσοπούλου Μαρία, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Ανταμπούφης Νίκος, ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Αργύρης Δημήτρης, 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Αφεντουλίδου Άννα, ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Βασιλειάδου Όλγα, 2ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας  
Βιδάκη Ειρήνη, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Βλοντάκης Γιώργος, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Βροχαρίδου Ανατολή, 2ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου
Γαλανοπούλου Αγλαΐα, 2ο ΠΕΚΕΣ Νοτίου Αιγαίου
Γαριού Αγγελική, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
Γεωργακοπούλου Άννα, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας 
Γεωργούση Ακριβή, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
Γιάννακας Γιώργος, ΠΕΚΕΣ Στ. Ελλάδας
Γιασσάκη Σοφία, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Γκίνη Αικατερίνη, ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου
Γκινούδη Αθηνά, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Γκουρνέλου Αδαμαντία, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
Γραίκος Νικόλαος, 3ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας 
Γρηγοράκης Ιωάννης, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Δημόπουλος Βασίλης, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
Δόσης Σωτήρης, 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Δρίβα Ανδριανή, ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Έξαρχος  Ιωάννης, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Ζάγκα Ελευθερία, 2ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
Ζουγανέλη Άννα, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Ηλιάδης Κοσμάς, ΠΕΚΕΣ Στ. Ελλάδος
Θεοδοσιάδου Ευγενία, ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Θεριανός Κώστας, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Καλλαρά Αθηνά, 3ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
Καλαματιανού Μαρία, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Καλυκάκης Δημήτριος, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Καμέας Νικόλαος, ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Καμήλος Νικόλαος, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Καμπούρμαλη Ιωάννα, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Κανδήλα Ιουλία, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
Κανέλλος Ιωάννης, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Καπανιάρης Αλέξανδρος, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
Καπερνέκα Παναγιώτα, ΠΕΚΕΣ Ν. Αιγαίου & Κρήτης
Καραγιάννης Στέλιος, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Καραθάνος Δημήτριος, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
Καραλή Βασιλική, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
Καράμηνας Ιγνάτιος, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Καρατάσος Νικόλαος, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Κελαϊδίτου Μαρία, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Κοκκαλιάρη Μαγδαληνή, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Κουμανάκου Μαρία Αλεξάνδρα, ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
Κουμαριώτου Διονυσία, 2ο ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων
Κουμπάρου Χρυσάνθη, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Κουτσουράκη Στέλλα, ΠΕΚΕΣ Κρήτης 
Κωτούλας Βασίλειος, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
Λαζαρίδου Ισαΐα, 3ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας  
Λιάπης Ευθύμιος, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
Λυμπεροπούλου Ελένη, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Μακαρατζής Γεώργιος, 3ο ΠΕΚΕΣ Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Μαλίτσα Μαρία, 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Μαντζαρίδου Αρχοντία, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής 
Μαρκαντωνάκης Στέλιος, 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Μάτος Αναστάσιος, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
Μεσσάρη Αναστασία, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
ΜεταξοπουλουΛικερτ Ιωάννα, 1ο ΠΕΚΕΣ Β. Αιγαίου
Μηλιώνης Χρίστος, 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Μιμιλίδου Νανά, 2ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
Μπαδιεριτάκη Μαρία, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Μπαζίγου Αικατερίνη, 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Μπάλιου Ελένη 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Μπελτέ Ουρανία, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Μπίνιας Νικόλαος, 3ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
Μπλιούμης Αντώνιος, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
Μποέμη Παναγιώτα, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Μπούτσκου Ευαγγελία, 3ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
Νέζη Μαρία, 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Νιζάμ Αχμέτ, ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Νικολακόπουλος Δημήτριος, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Νικολούδη Τριανταφυλλιά, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Ντούλια Αθηνά, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Ορφανός Χάρις, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Παναγιώτου Κωνσταντίνος, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
Πανσεληνάς Γεώργιος, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Παπαγεωργίου Αικατερίνη,3ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
Παπαδάκης Σπύρος, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
Παπαδόπουλος Χάρης, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Παπαχρήστος Κων/νος, 5ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Πατσαδάκης Μανώλης, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
Παύλου Γεωργία, 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Πετρούτσου Αικατερίνη, 2ο ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων
Πεφάνης Παναγιώτης, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Πομώνης Γεράσιμος, ΠΕΚΕΣ Δυτ. Ελλάδας
Πουλλά Ελένη, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Πράμας Χρήστος, 4ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
Πρατσίνη Μαρία, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Σακκά Βασιλική, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Σακκούλης Δημήτρης, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
Σαλαγιάννη Μαρία, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Σαμουηλίδου Ευδοκία, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Σδρόλιας Κωνσταντίνος, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
Σιμιτζή-Δέλλα Ελευθερία, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Σολάκη Κυριακή, ΠΕΚΕΣ Στ. Ελλάδας
Σόλαρης Ιωάννης, ΠΕΚΕΣ Πελοποννήσου
Σπαθαράκη Ανδρονίκη, ΠΕΚΕΣ ΚΡΗΤΗΣ
Σπυροπούλου Ευφροσύνη, ΠΕΚΕΣ Στερεάς Ελλάδας
Στεφανίδης Δημήτριος, 4ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
Συρρής Ιωάννης, 2ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου
Σωτηρίου Σοφία, 2ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου
ΤάμπαληςΚων/νος, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Τζάστας Γεώργιος, ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Τουρκάκη Διονυσία, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
Τσαγανού Σοφία, ΠΕΚΕΣ Στ. Ελλάδας
Τσάκαλος Μιχάλης, 1ο ΠΕΚΕΣ Βορείου Αιγαίου
Τσακμαλή Μαρία Αντιόπη, 2ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
Τσερμπάκ Κύριλλος, 2ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
Τσιαμπάση Φανή, 3ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Τσιάχτας Αριστοτέλης, ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας
Τσιγγίδου Σουλτάνα, ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Τσικαλάς Θεμιστοκλής, 4ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
Φατσέας Παναγιώτης, 6ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Φιλιππάκη Αμαλία, ΠΕΚΕΣ Κρήτης
Φιλίππου Φωτεινή, 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Φυτοπούλου Αλεξάνδρα, 2ο ΠΕΚΕΣ Ιονίων Νήσων
Φωτιάδου Γλυκερία, ΠΕΚΕΣ Αν. Μακεδονίας & Θράκης
Χαβιάρης Πέτρος, 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Χαρίσης Αθανάσιος, 3ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας
Χατζηλέλεκας Δημοσθένης, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
Χατζηπέτρου Μαρία, 1ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Χριστάκης Ιωάννης, ΠΕΚΕΣ Θεσσαλίας
Χριστοπούλου Ευσταθία, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Χρονοπούλου Αγγελική, 4ο ΠΕΚΕΣ Αττικής
Χρυσανθοπούλου Κωνσταντίνα, 1ο ΠΕΚΕΣ Κ. Μακεδονίας

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >