fbpx

Σ. Αναγνωστοπούλου: Ο νεωτερισμός της εξωστρέφειας «μπίζνα» στα ΑΕΙ

Facebook
Twitter
Email
Άρθρο της Σίας Αναγνωστοπούλου στα ΝΕΑ για τα Ξενόγλωσσα Προγράμματα Σπουδών που θέσπισε η ΝΔ

Ο νόμος για την Παιδεία που ψηφίστηκε πριν από λίγες μέρες θεσπίζει, εκτός όλων των άλλων αναχρονιστικών και οπισθοδρομικών «μεταρρυθμίσεων» (διαγωγή, κατάργηση Κοινωνιολογίας, συρρίκνωση της ακαδημαϊκής κοινότητας με τον αποκλεισμό από το εκλεκτορικό σώμα των ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ, ΕΕΠ), μια επικίνδυνη αντιμεταρρύθμιση.

Επενδυμένη με μια ρητορική εξωστρέφειας και συνεργασίας με τα «άριστα Πανεπιστήμια των ΗΠΑ», αυτή η αντιμεταρρύθμιση αφορά τη δημιουργία Ξενόγλωσσων Προγραμμάτων Σπουδών στα ΑΕΙ. Πρόκειται για προπτυχιακά προγράμματα με δίδακτρα και απευθύνονται σε αλλοδαπούς φοιτητές (εκτός και εντός της ΕΕ). Στην ουσία ωστόσο η ρύθμιση αυτή αποτελεί μια στρατηγικού στόχου, θατσερικής έμπνευσης, παρέμβαση που αλλάζει τη φιλοσοφία πάνω στην οποία είναι δομημένο το ελληνικό πανεπιστήμιο, ενώ διαμορφώνει ένα παράλληλο σύστημα ιδιωτικοποίησης μέσα στο δημόσιο Πανεπιστήμιο.

Πρώτον, ο νέος θεσμός θέτει σοβαρά ακαδημαϊκά ζητήματα. Στρεβλώνει, απορρυθμίζει, αποσυντονίζει  και αποδομεί τον επιστημονικό πυρήνα του πτυχίου. Πράγματι, τα προγράμματα διπλής ειδίκευσης που εκβάλλουν σε πτυχία δύο γνωστικών αντικειμένων (Νομικά και Οικονομικά), καθώς επίσης και τα δύο πτυχία μετά την παρακολούθηση δύο επιπλέον ετών οδηγούν στην πλήρη απορρύθμιση των γνωστικών αντικειμένων αλλά και της ακαδημαϊκής ταυτότητας των πτυχιούχων.

Συγχρόνως δημιουργεί δύο ταχύτητες πτυχιούχων των ελληνικών ΑΕΙ. Τους ημεδαπούς που φοιτούν στο «συμβατικό» Πανεπιστήμιο μετά από Πανελλαδικές Εξετάσεις, που χρειάζονται κατατακτήριες εξετάσεις για την απόκτηση δεύτερου πτυχίου, και τους αλλοδαπούς που φοιτούν στο «αντισυμβατικό» Πανεπιστήμιο και μπορούν έναντι διδάκτρων να έχουν δύο πτυχία χωρίς εισαγωγικές ή κατατακτήριες εξετάσεις. Η υπουργός που είναι υπέρ των εξουθενωτικών εξετάσεων στη Β’ βάθμια εκπαίδευση στο όνομα της Αριστείας, ξαφνικά τις ξεχνάει στο όνομα της εξωστρέφειας.

Να υπενθυμίσουμε ότι σε όλα τα Πανεπιστήμια του κόσμου, τα πλέον φημισμένα, ημεδαποί και αλλοδαποί φοιτητές έχουν ακριβώς την ίδια αντιμετώπιση. Γι αυτό άλλωστε διακρίνονται για την εξωστρέφειά τους, γιατί δημιουργούν προϋποθέσεις όσμωσης νέων από διαφορετικά εθνικά περιβάλλοντα στο πλαίσιο μιας ενιαίας, οικουμενικής ακαδημαϊκής και φοιτητικής κοινότητας.

Δεύτερον, καταργεί στην ουσία το Τμήμα ως ακαδημαϊκή μονάδα, ως θεμέλιο της ακαδημαϊκής, επιστημονικής συγκρότησης του Πανεπιστημίου. Η αντικατάσταση των Τμημάτων ως αυτοτελών ακαδημαϊκών μονάδων από τα ΞΠΣ έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τη φιλοσοφία που αποτελεί το συγκροτητικό ακαδημαϊκό και ερευνητικό πλαίσιο των πανεπιστημίων μας.

Κανένα Πανεπιστήμιο και κανένας πανεπιστημιακός που σέβεται τη μεγάλη ακαδημαϊκή και επιστημονική παράδοση των Ιδρυμάτων δεν μπορεί να αποδεχτεί μια τέτοια παρέκκλιση στο όνομα μιας εξωστρέφειας που στην ουσία συνιστά περιχαράκωση και εσωστρέφεια. Η δημιουργία δύο κλειστών συστημάτων -προπτυχιακό πρόγραμμα θεμελιωμένο στο Τμήμα με ημεδαπούς φοιτητές και προπτυχιακό με δίδακτρα εκτός Τμήματος για αλλοδαπούς όχι μόνο δεν ενισχύει την εξωστρέφεια, αλλά δημιουργεί συνθήκες περιχαράκωσης και απομύζησης του συμβατικού Πανεπιστημίου, με μόνο στόχο την ιδιωτικοποίηση μέσω της τεθλασμένης.

Η εξωστρέφεια των ΑΕΙ επιτυγχάνεται, πρώτον με ενίσχυση του Προϋπολογισμού από το Κράτος, δεύτερον με τη συνεργασία των Τμημάτων με αντίστοιχα του εξωτερικού, τα οποία θα εξασφαλίζουν την όσμωση της ακαδημαϊκής κοινότητας και τρίτον με προσέλκυση αλλοδαπών φοιτητών (εκτός ΕΕ) έναντι διδάκτρων σε συγκεκριμένο Τμήμα με καθορισμένα από το υπουργείο δίδακτρα (αυτό κάνει π.χ. η νεοφιλελεύθερη Ολλανδία).

Σε αυτό το πνεύμα ιδρύσαμε το πρώτο Ξενόγλωσσο Πρόγραμμα Σπουδών στη Φιλοσοφική Σχολή του ΕΚΠΑ μέσα από αυστηρές διαδικασίες, που δεν υπονομεύει την φιλοσοφία του Πανεπιστημίου και δεν δημιουργεί δύο διαφορετικά καθεστώτα στο Πανεπιστήμιο.  

Εξωστρέφεια επίσης είναι η συμμετοχή τριών ελληνικών Πανεπιστημίων (Γεωπονικό, ΕΚΠΑ και ΑΠΘ) ως μελών σε τρία διαφορετικά consortia της μεγάλης Ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την παροχή κοινών πτυχίων. Αυτό προϋποθέτει και συνεπάγεται κονδύλια για μετακίνηση φοιτητών.

Αυτό που θέσπισε η ΝΔ με το νόμο δεν είναι εξωστρέφεια είναι μπίζνα «αρπαχτής» και ιδιωτικοποίηση από μέσα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >