fbpx

Σύλλογος ΔΕΠ ΔΙΠΑΕ: Το νομοσχέδιο απορρίπτεται στο σύνολό του

Facebook
Twitter
Email

Ομόφωνη απόρριψη του νομοσχεδίου Κεραμέως για τα ΑΕΙ από το Σύλλογο μελών ΔΕΠ του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας (ΔΙΠΑΕ)

Το νομοσχέδιο, με τον παραπλανητικό τίτλο «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΑΕΙ», που κατέθεσε η Κυβέρνηση βρίσκεται στο σύνολό του στον αντίποδα της σύγχρονης, δωρεάν και υψηλού επιπέδου Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης που έχει ανάγκη η νέα γενιά και η χώρα μας. Όχι μόνο δεν απαντά στα αυξημένα προβλήματα της Δημόσιας Ανώτατης Εκπαίδευσης, αλλά αντιθέτως την υπονομεύει περαιτέρω. Η συνολική λογική του σχεδίου νόμου επιχειρεί τη μετατροπή του Πανεπιστημίου από χώρο παραγωγής και μετάδοσης γνώσης, από χώρο ελεύθερης διακίνησης ιδεών και δημιουργίας ακαδημαϊκού και δημοκρατικού πνεύματος σε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών κατάρτισης προς φοιτητές-πελάτες και παροχής υπηρεσιών προς τρίτους προς εξασφάλιση εσόδων.

Δημιουργεί ένα ενιαίο πλαίσιο, με στόχο την καθιέρωση της επιχειρηματικής λειτουργίας των ΑΕΙ σε όλα τα επίπεδα.

Συγκεκριμένα:

Εισάγει νέο μοντέλο διοίκησης με σκοπό την πλήρη μετάπτωση της λειτουργίας των Πανεπιστημίων στα πρότυπα Ανωνύμων Επιχειρήσεων: με Διοικητικά Συμβούλια (βλ. Συμβούλια Διοίκησης), που προσλαμβάνουν ή παύουν τον Πρόεδρο (βλ. Πρύτανη και Αντιπρυτάνεις), τον εκτελεστικό διευθυντή τους (βλ. μάνατζερ) καθώς και τα υπόλοιπα «στελέχη» όπως τους Κοσμήτορες. Οι αρμοδιότητες της Συγκλήτου, των Κοσμητειών και των Τμημάτων περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο σε αποφάσεις για ελάσσονα θέματα, και στην εκτέλεση των αποφάσεων του Συμβουλίου, υπό την εποπτεία μάλιστα «μονάδας εσωτερικού ελέγχου».

Επιχειρεί την αποκοπή των ΑΕΙ από την κρατική χρηματοδότηση και την πολλαπλή υποκατάστασή της με έσοδα από τα δίδακτρα και προσφορά «εκπαιδευτικών προϊόντων»: ξενόγλωσσων, χειμερινών, θερινών, κατάρτισης, κλπ., όπως και υπηρεσιών έρευνας μετατρέποντας τα πανεπιστήμια σε υπεραγορές προγραμμάτων κατάρτισης και τίτλων σπουδών.

Εισάγει νέες και διαλύει περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις στα ΑΕΙ για διδάσκοντες και ερευνητές με κύρια πηγή χρηματοδότησης την… αυτοχρηματοδότηση μέσω προγραμμάτων! Σε συνδυασμό με τους νέους «κόφτες» της κρατικής χρηματοδότησης, ανοίγει ο δρόμος ώστε κάθε ΑΕΙ να καλύπτει τις λειτουργικές του ανάγκες και τη μισθοδοσία του προσωπικού του από τα έσοδά του.

Εισάγει νέο πλαίσιο πειθαρχικού δικαίου των μελών ΔΕΠ, του υπόλοιπου προσωπικού και των φοιτητών, ως μέτρο προσαρμογής της ακαδημαϊκής ελευθερίας στα πλαίσια του επιχειρηματικού πανεπιστημίου, έτσι ώστε σε αγαστή συνεργία με την Πανεπιστημιακή Αστυνομία να επιβάλλεται ο «νόμος και η τάξη».

Ειδικότερα σε σχέση με τις καταργήσεις και συγχωνεύσεις τμημάτων που ταλαιπώρησαν πρόσφατα, ιδιαίτερα το δικό μας Πανεπιστήμιο: 

Εισάγει (Άρθρο 5) τη δυνατότητα συγχώνευσης, κατάργησης και μετονομασίας ΑΕΙ και μονάδων αυτών χωρίς τη σύμφωνη γνώμη της Συγκλήτου του ΑΕΙ και της ΕΘΑΑΕ. 

Επαναφέρει (Άρθρο 73) τα πρώην ΤΕΙ με τα Τμήματα «Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας» διάρκειας 7 εξάμηνων, και υποχρεωτικής Πρακτικής Άσκησης τα οποία θα έχουν δυνατότητα οργάνωσης μόνο προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών (αφαίρεση διδακτορικών). 

Ειδικά για το ΔΙΠΑΕ, περιλαμβάνει μεταβατική διάταξη (Άρθρο 336, παρ. 4) με την οποία δίνεται παράταση στη διορισμένη Διοικούσα Επιτροπή έως 31/8/2023 παρά το ότι ο ΕΣΔΕΠ έχει ζητήσει εδώ και μήνες την άμεση παραίτησή της και την προκήρυξη εκλογών πρυτανικών αρχών. Προφανώς γιατί αυτή η διοικούσα επιτροπή είναι έτοιμη να παρέχει άλλοθι προς το ΥΠΑΙΘ με τη «γνώμη» της (όπως έκανε πρόσφατα) για τη συγχώνευση, κατάργηση, αλλαγή έδρας, μετατροπή των Πανεπιστημιακών Τμημάτων του ΔΙΠΑΕ σε Τμήματα «Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνολογίας» σε ευθεία αντίθεση με τη θέληση και τις απόψεις των Τμημάτων. 

Η ΓΣ του ΕΣΔΕΠ ΔΙΠΑΕ, ομόφωνα τάχθηκε υπέρ της συνολικής απόρριψης του νομοσχεδίου. 

Ο ΕΣΔΕΠ ΔΙΠΑΕ από κοινού με τους συλλόγους εργαζομένων και φοιτητών του ΔΙΠΑΕ, καθώς και με τους άλλους συλλόγους της ακαδημαϊκής κοινότητας της πόλης μας και της Ελλάδας θα αγωνιστεί για την απόσυρση του νομοσχεδίου, προβάλλοντας ταυτόχρονα τις θέσεις του για την επίλυση των πραγματικών προβλημάτων που αντιμετωπίζει το Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Θα αγωνιστεί για μια ενιαία και αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Ανώτατη Εκπαίδευση που έχουν ανάγκη οι φοιτητές μας και η χώρα.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >