fbpx

Παράλληλη στήριξη στα σχολεία: Ούτε παράλληλη ούτε στήριξη

Πόρισμα-κόλαφος του Συνηγόρου του Πολίτη σχετικά με την εκπαιδευτική ένταξη μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Facebook
Twitter
Email

της Χρύσας Βαϊνανίδη στο alfavita.gr

Στην τύχη τους αφήνονται κάθε χρόνο εκατοντάδες παιδιά με αναπηρία ή με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που χρήζουν παράλληλης στήριξης ή παιδιά με σοβαρά προβλήματα υγείας που χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας και το κράτος αδυνατεί να παρέχει σχολικούς νοσηλευτές.

Σε αυτό το συμπέρασμα καταλήγει το πόρισμα-κόλαφος του Συνηγόρου του Πολίτη, το οποίο αφορά στα προβλήματα και ελλείμματα που παρατηρούνται στο πεδίο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ), ιδίως όσον αφορά στην παροχή των προβλεπόμενων μέτρων υποστήριξης της φοίτησης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε γενικά σχολεία (παράλληλη στήριξη, φοίτηση σε Τμήμα Ένταξης και στήριξη από ΕΒΠ ή Σχολικό Νοσηλευτή).

Ελλείψεις και μπαλώματα

Δυστυχώς, παρά τις εξαγγελίες του υπουργείου Παιδείας ότι αποτελεί προτεραιότητά του η κάλυψη των αναγκών στα σχολεία, η Ανεξάρτητη Αρχή υπογραμμίζει πως δεν υπάρχουν οι αναγκαίες πιστώσεις για τις προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ενώ όπου υπάρχουν διαπιστώνεται ότι ο εκπαιδευτικός «μοιράζεται» μεταξύ δύο ή τριών μαθητών που φοιτούν σε διαφορετικές τάξεις ενός σχολείου. 

Υπάρχουν δε και περιπτώσεις όπου μαθητές φοιτούν στο ίδιο τμήμα, αλλά οι ανάγκες τους μπορεί να διαφέρουν σημαντικά με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτό να καλυφθούν ταυτόχρονα από τον ίδιο εκπαιδευτικό. Προς επίρρωσιν των συμπερασμάτων, ο Συνήγορος του Πολίτης αναφέρει υπόθεση κατά την οποία ένας αναπληρωτής εκπαιδευτικός τοποθετήθηκε σε σχολική μονάδα του Ν. Χανίων όπου φοιτούσαν έξι μαθητές για τους οποίους υπήρχαν εγκεκριμένα αιτήματα για στήριξη πλήρους ωραρίου, με συνέπεια να αντιστοιχούν τέσσερις ώρες υποστήριξης την εβδομάδα για καθένα από αυτούς.

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο της στήριξης θα πρέπει να παρέχεται πλήρως και όχι μερικώς, καθώς οι μαθητές των οποίων εγκρίθηκαν τα αιτήματα, βάσει της εισήγησης των αρμοδίων ΚΕΔΑΣΥ, δικαιούνται παράλληλης στήριξης πλήρους ωραρίου.

Ελλείψεις σε σχολικούς νοσηλευτές

Επιπλέον, κατά το σχολικό έτος 2021-2022, ο Συνήγορος έλαβε ιδιαίτερα μεγάλο αριθμό αναφορών σχετικά με την μη υλοποίηση αιτημάτων εξειδικευμένης υποστήριξης μαθητών/τριών από Σχολικό Νοσηλευτή και, σε μικρότερο βαθμό, από ΕΒΠ.

Το πρόβλημα, ιδίως, της έλλειψης Σχολικών Νοσηλευτών για την κάλυψη των υφιστάμενων αναγκών, βάσει των αναφορών που έχει εξετάσει η Αρχή και των στοιχείων που τέθηκαν υπόψη της από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ, εμφανίζεται οξύτερο, μολονότι ήταν ήδη αισθητό κατά τα προηγούμενα έτη σε όλη την επικράτεια.

Κίνδυνος για τη ζωή των παιδιών

Η πλειονότητα των περιπτώσεων που απευθύνθηκαν στον Συνήγορο αφορά σε παιδιά με σοβαρές, χρόνιες παθήσεις, όπως επιληψία, σακχαρώδη διαβήτη. κ.ά., που χρήζουν νοσηλευτικής φροντίδας και πρώτων βοηθειών ή συνδρομής στην διαδικασία χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής, και των οποίων η σχολική φοίτηση χωρίς την παρουσία νοσηλευτή καθίσταται αδύνατη, καθώς ενέχει κινδύνους ακόμη και για τη ζωή τους.

Κατά συνέπεια, ένας από τους γονείς ή άλλα συγγενικά πρόσωπα αναγκάζονται να παραμένουν καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου στον χώρο του σχολείου, ή ακόμη και εκτός αυτού, προκειμένου να κληθούν για να παράσχουν στα παιδιά πρώτες βοήθειες αν παραστεί ανάγκη.

Σημειώνεται ότι, πέραν της ανησυχίας των ίδιων των γονέων για τα παιδιά τους, στις περισσότερες περιπτώσεις οι διευθυντές των σχολικών μονάδων δηλώνουν ότι αδυνατούν να αναλάβουν ευθύνη για το πρόβλημα ή ακόμη και να δεχτούν τους/τις μαθητές/τριες στο σχολείο αν δεν συνοδεύονται, χωρίς να παρέχεται κάποια εναλλακτική λύση.

Περαιτέρω, εκτός των ελλειμμάτων στην εξειδικευμένη υποστήριξη μαθητών/τριών σε σχολικές μονάδες γενικής εκπαίδευσης, διαπιστώνεται ότι και αρκετές ΣΜΕΑΕ δεν διαθέτουν Σχολικό Νοσηλευτή επί σειρά ετών, μολονότι σε αυτές φοιτά σημαντικός αριθμός μαθητών/τριών με σοβαρά προβλήματα υγείας.

Τέλος, ιδιαίτερο πρόβλημα αποτελεί η μη αντικατάσταση προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών, ΕΒΠ και Σχολικών Νοσηλευτών που αποχωρούν για προσωπικούς λόγους (συνήθως με άδειες κύησης ή λοχείας) για μεγάλο χρονικό διάστημα ή και για ολόκληρο το σχολικό έτος, με συνέπεια οι ενδιαφερόμενοι μαθητές/τριες να μένουν χωρίς την αναγκαία υποστήριξη, μολονότι τυπικά αυτή εμφανίζεται σα να τους παρέχεται.

▸ Εδώ το πόρισμα του ΣτΠ με τίτλο: Προσκόμματα στην εκπαιδευτική ένταξη μαθητριών και μαθητών με αναπηρία ή /και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >