fbpx

Επίκαιρη ερώτηση προς την υπουργό Παιδείας Νίκη Κεραμέως κατέθεσε ο τομεάρχης Παιδείας και βουλευτής Α’ Αθηνών του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Φίλης, για το πλήθος των “ανοιχτών” θεμάτων στην εκπαίδευση κατά την κρίσιμη περίοδο που διανύουμε.

Ο Νίκος Φίλης επισημαίνει καταρχάς πως παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή της «εξ αποστάσεως» εκπαίδευσης και τη πρόθυμη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, η εμπειρία των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων φαίνεται να μην είναι τόσο ρόδινη όσο επικοινωνιακά παρουσιάζει το υπουργείο, με σοβαρές τεχνικές και δικτυακές δυσκολίες, που σε πολλές περιπτώσεις φτάνουν να ακυρώνουν την προσπάθεια.

Επίσης, μείζον θέμα είναι ο αποκλεισμός πολλών μαθητών και φοιτητών για λόγους οικονομικούς και τεχνολογικούς (απουσία υπολογιστών, οικονομική αδυναμία δικτυακής πρόσβασης) και η πλήρης ανυπαρξία οποιουδήποτε προγραμματισμού και μέριμνας για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλωντων μαθητών Ρομά και των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Προβληματισμός υπάρχει και για την εμπλοκή εταιρίας ιδιωτικών συμφερόντων στην υλοποίηση της «εξ αποστάσεως» εκπαίδευσης, δίχως σαφείς όρους και χρονοδιάγραμμα. Σαφώς πρέπει να αποκλειστούν η «αξιοποίηση» των προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών και η πιθανότητα η εταιρία (η συνεργασία με την οποία προκρίθηκε έξω από κάθε διαγωνιστική διαδικασία) να κατοχυρώσει κάποιο τεχνολογικό τετελεσμένο, που θα της έδινε προβάδισμα σε μελλοντικές εφαρμογές.

Επιπλέον ο τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ ζητά από το υπουργείο να πληροφορήσει την εκπαιδευτική κοινότητα για τον προγραμματισμό σχετικά με τις Πανελλήνιες Εξετάσεις, ώστε να μην παραταθεί η αβεβαιότητα χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους. Από την πρώτη δε στιγμή έχει τονιστεί ότι η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διδακτέα που παραδόθηκε στις «φυσικές» σχολικές τάξεις, κάτι που συνεπάγεται την ανάγκη για έγκαιρη ανακοίνωση της μειωμένης -εκ των πραγμάτων- ύλης.

Ο Νίκος Φίλης κάνει αναφορά και στις καταγγελίες που γίνονται σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες σε ορισμένα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Κάποιοι εργοδότες παρά το ότι έχουν εισπράξει δίδακτρα από τους γονείς για όλη τη χρονιά, δεν καταβάλλουν τους μισθούς των εκπαιδευτικών τους. Την ίδια στιγμή τους αναγκάζουν να ενταχθούν στο μηχανισμό στήριξης των 800 ευρώ, αν και συνεχίζουν να εργάζονται και να διδάσκουν εξ αποστάσεως!

Κρίσιμη τέλος, καταλήγει ο Νίκος Φίλης, είναι η ολοκλήρωση της διαδικασίας των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών ώστε η ερχόμενη χρονιά (που θα είναι αυξημένων απαιτήσεων σε κάλυψη διδακτικών κενών), να ξεκινήσει ομαλά, έγκαιρα και με τα σχολεία στελεχωμένα. Ο βουλευτής σημειώνει πως το υπουργείο έχει επιδείξει πλήρη αδυναμία να τηρήσει τα εξαγγελθέντα χρονοδιαγράμματα για τους διορισμούς τόσο της Ειδικής, που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί το 2019, αφού εκκρεμεί ακόμα ο διορισμός 3.460 μόνιμων εκπαιδευτικών, όσο και της Γενικής Εκπαίδευσης, όπου παρά τις δεσμεύσεις, η ημερομηνία τοποθέτησης 5.250 νέων μόνιμων εκπαιδευτικών αγνοείται.

 

Η επίκαιρη ερώτηση όπως κατατέθηκε στη Βουλή:

«Προβλήματα στην υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθυστερήσεις στους μόνιμους διορισμούς, διεξαγωγή Πανελλήνιων εξετάσεων & άλλα επείγοντα ζητήματα»

Στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης εξάπλωσης της πανδημίας, το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων ανέστειλε τη λειτουργία των σχολείων και επιχείρησε να θέσει σε εφαρμογή το σύστημα της «εξ αποστάσεως» εκπαίδευσης. Παρά τις δημόσιες διαβεβαιώσεις για την αποτελεσματική εφαρμογή και τη συμμετοχή της εκπαιδευτικής κοινότητας, η εμπειρία των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων φαίνεται να μην είναι τόσο ρόδινη όσο επικοινωνιακά παρουσιάζει το υπουργείο.

Κύριο ζήτημα αποτελούν οι συνεχείς δυσκολίες στην ηλεκτρονική πρόσβαση και λειτουργία της «εξ αποστάσεως» εκπαίδευσης. Επίσης, μείζον θέμα είναι ο αποκλεισμός πολλών μαθητών και φοιτητών με όρους οικονομικούς και τεχνολογικούς και η πλήρης ανυπαρξία οποιουδήποτε προγραμματισμού και μέριμνας για την εκπαίδευση των προσφυγόπουλων, των μαθητών Ρομά και των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Προβληματισμός υπάρχει και για την εμπλοκή ιδιωτικών συμφερόντων στην υλοποίηση της «εξ αποστάσεως» εκπαίδευση, δίχως σαφείς όρους και χρονοδιάγραμμα, καθώς και η διαχείριση των προσωπικών δεδομένων μαθητών και εκπαιδευτικών.

Ειδική μέριμνα απαιτείται να ληφθεί άμεσα για τους μαθητές της Γ’ Λυκείου. Το υπουργείο δεν ανακοινώνει επίσημα και υπεύθυνα την εξεταστέα ύλη των πανελλήνιων εξετάσεων, παρατείνοντας την αβεβαιότητα χιλιάδων παιδιών και των οικογενειών τους. Όπως από την πρώτη στιγμή έχει τονιστεί, η εξεταστέα ύλη δεν μπορεί να είναι άλλη από τη διδακτέα που παραδόθηκε στις «φυσικές» σχολικές τάξεις, κάτι που συνεπάγεται την ανάγκη για έγκαιρη ανακοίνωση της μειωμένης -εκ των πραγμάτων- ύλης.

Κρίσιμη είναι και η ολοκλήρωση της διαδικασίας των μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών ώστε η ερχόμενη χρονιά που θα είναι αυξημένων απαιτήσεων σε κάλυψη διδακτικών κενών, να ξεκινήσει ομαλά, έγκαιρα και με τα σχολεία στελεχωμένα. Σημειώνεται πως το υπουργείο έχει επιδείξει πλήρη αδυναμία να τηρήσει τα εξαγγελθέντα χρονοδιαγράμματα για τους διορισμούς τόσο της Ειδικής, που έπρεπε να έχουν ολοκληρωθεί το 2019, αφού εκκρεμεί ακόμα ο διορισμός 3.460 μόνιμων εκπαιδευτικών, όσο και της Γενικής Εκπαίδευσης. Ήδη, παρά τις δεσμεύσεις, η ημερομηνία τοποθέτησης 5.250 νέων μόνιμων εκπαιδευτικών αγνοείται.

Στο ίδιο πλαίσιο, χαρακτηριστικές καθυστερήσεις καταγράφονται και στη στελέχωση των Πανεπιστημίων με μέλη ΔΕΠ και άλλο επιστημονικό/ερευνητικό προσωπικό, ειδικά σε μια περίοδο που η συμβολή των ιδρυμάτων θα μπορούσε να είναι καθοριστικής σημασίας για τη μελέτη, την αποκωδικοποίηση και την αντιμετώπιση του κορωνοϊού.

Τέλος, μια σειρά από καταγγελίες βλέπουν το φως το δημοσιότητας σχετικά με τις εργασιακές συνθήκες που επικρατούν σε ορισμένα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Μεταξύ αυτών αναφέρεται πως ορισμένοι εργοδότες παρά το ότι έχουν εισπράξει δίδακτρα από τους γονείς για όλη τη χρονιά, δεν καταβάλλουν τους μισθούς των εκπαιδευτικών τους. Την ίδια στιγμή τους αναγκάζουν να ενταχθούν στο μηχανισμό στήριξης των 800 ευρώ, αν και συνεχίζουν να εργάζονται και να διδάσκουν εξ αποστάσεως.

Κατόπιν όλων αυτών, ερωτάται η αρμόδια υπουργός:

1. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να επιλυθούν τα προβλήματα ηλεκτρονικής πρόσβασης στις ψηφιακές πλατφόρμες τηλεκπαίδευσης, εξασφαλίζοντας την καθολική και απρόσκοπτη πρόσβαση όλων των μαθητών;

2. Υπάρχει πρόβλεψη για επιδότηση αγοράς εξοπλισμού και παροχής δεδομένων για όσους μαθητές και φοιτητές δε διαθέτουν τα κατάλληλα μέσα;

3. Σε ποιες ενέργειες πρόκειται να προβεί για την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος τηλεκπαίδευσης, δηλαδή του ΠΣΔ και των συστημάτων που χρησιμοποιούν τα ΑΕΙ;

4. Δεσμεύεται για την αποχώρηση της εταιρίας μετά το πέρας του τριμήνου, τη διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων που τηρούνται στις βάσεις δεδομένων της, καθώς και για την αποφυγή δημιουργίας οποιουδήποτε τεχνολογικού τετελεσμένου που θα της έδινε προβάδισμα σε μελλοντικές εφαρμογές;

5. Ποιος είναι ο σχεδιασμός του υπουργείου για την ουσιαστική υποστήριξη των ευάλωτων ομάδων όπως τα προσφυγόπουλα και οι μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες;

6. Πότε προτίθεται να ανακοινώσει το σχεδιασμό για τις πανελλήνιες εξετάσεις, με βάση τα σημερινά και επικρατέστερα σενάρια, ώστε μαθητές και οι μαθήτριες να πάψουν να διάγουν σε καθεστώς αβεβαιότητας;

7. Πότε θα ολοκληρωθούν οι διαδικασίες διορισμού των μόνιμων εκπαιδευτικών τόσο στην Ειδική Αγωγή όσο και στην Γενική Εκπαίδευση;

8. Ποιοι είναι οι λόγοι καθυστέρησης στελέχωσης των ΑΕΙ τόσο με νέα μέλη ΔΕΠ, όσο και με την επαναπροκήρυξη των θέσεων από συνταξιοδοτήσεις; Υπάρχει σχεδιασμός για ενίσχυση των σχολών και των τμημάτων επιστημών που θεραπεύουν αντικείμενα και καλύπτουν ανάγκες που διαμορφώνονται από την πανδημία του ιού, χωρίς ωστόσο, η όποια στήριξη να είναι σε βάρος των υπόλοιπων σχολών και τμημάτων;

9. Ποια μέτρα προτίθεται να λάβει ώστε να διαφυλάξει τα εργασιακά δικαιώματα των εκπαιδευτικών που εργάζονται στον ιδιωτικό τομέα;

Ο ερωτών βουλευτής

Νίκος Φίλης