fbpx

Μυλόπουλος: Μεγάλο φαγοπότι με την πανεπιστημιακή περιουσία

Facebook
Twitter
Email

Ο Γιάννης Μυλόπουλος, πρώην πρύτανης και καθηγητής του ΑΠΘ, για το άρθρο 296 του νομοσχεδίου για τα ΑΕΙ που εκποιεί την πανεπιστημιακή περιουσία

Η καθυστερημένη κατάθεση στο νομοσχέδιο του υπουργείου Παιδείας «Νέοι Ορίζοντες για τα Πανεπιστήμια» της διάταξης που προβλέπει την κατάργηση των ΝΠΔΔ που διοικούν την πανεπιστημιακή περιουσία, γέμισε υποψίες ακόμη και τους πιο καλόπιστους και καλοπροαίρετους απέναντι στην κυβέρνηση.

Γιατί όλοι αντιλήφθηκαν ότι έτσι, δια της καθυστέρησης, η κυβέρνηση απέφυγε την έκθεση της «αμαρτωλής» διάταξης στη διαβούλευση που προηγήθηκε. Με συνέπεια να αποφευχθεί η δημόσια συζήτηση και μαζί με αυτήν και η αποκάλυψη των κρυφών σχεδίων της κυβέρνησης για την «αξιοποίηση» της πανεπιστημιακής περιουσίας.

Μετά την καθυστερημένη κατάθεση της σχετικής διάταξης, με την οποία καταργούνται τα ΝΠΔΔ που διοικούν με όρους δημοσίου συμφέροντος την πανεπιστημιακή περιουσία, δηλαδή τα πανεπιστημιακά δάση, τα πανεπιστημιακά αγροκτήματα και τις Φοιτητικές Λέσχες, έγινε φανερό το πραγματικό κίνητρο της κυβέρνησης να αλλάξει το μοντέλο διοίκησης των πανεπιστημίων.

Τώρα αποκαλύπτονται τα πραγματικά κίνητρα πίσω από τη θεσμοθέτηση Συμβουλίων Διοίκησης με αποφασιστικές αρμοδιότητες και όχι Συμβουλίων Εποπτείας με  συμβουλευτικές και υποστηρικτικές, όπως συμβαίνει στα δημόσια πανεπιστήμια σε όλον τον κόσμο. Αφού έτσι ανοίγει ο δρόμος για την «αξιοποίηση», μέσω ιδιωτικοποίησης, της πανεπιστημιακής περιουσίας.

Τώρα αποκαλύπτονται τα πραγματικά κίνητρα πίσω από τη συμμετοχή στα 11μελή Συμβούλια Διοίκησης 5 εξωπανεπιστημιακών μελών, που θα διοικούν τα πανεπιστήμια με μόνο προσόν ένα απλό πτυχίο. Γεγονός που παραπέμπει ευθέως στη συμμετοχή στη διοίκηση των πανεπιστημίων και στελεχών που θα προέρχονται από την αγορά. Στελεχών δηλαδή που γνωρίζουν από… αξιοποίηση περιουσίας όχι με όρους δημόσιου συμφέροντος και ακαδημαϊκής δεοντολογίας, αλλά αντίθετα, με όρους αγοράς.

Τώρα αποκαλύπτεται η πραγματική αιτία πίσω από την αντιδημοκρατική ρύθμιση της κατάργησης της άμεσης εκλογής του Πρύτανη από το σύνολο των καθηγητών. Αφού η ανάδειξη του Πρύτανη μέσω διορισμού από το Συμβούλιο Διοίκησης μεταφέρει την ευθύνη της λογοδοσίας του από την ευρεία βάση της πανεπιστημιακής κοινότητας, σε ένα κλειστό όργανο στο οποίο θα συμμετέχουν και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου.

Τώρα επίσης αποκαλύπτεται η πραγματική αιτία, για την οποία τα εξωπανεπιστημιακά μέλη του Συμβουλίου Διοίκησης δεν θα εκλέγονται με άμεση και καθολική ψηφοφορία, αλλά θα διορίζονται από τα 6 εσωτερικά μέλη του οργάνου. Αφού έτσι θα αποφεύγεται η λογοδοσία τους στην πανεπιστημιακή κοινότητα.

Οι 5 εξωπανεπιστημιακοί εκπρόσωποι της αγοράς δηλαδή, αυτοί που θα υλοποιήσουν τα προγράμματα «αξιοποίησης» της πανεπιστημιακής περιουσίας, θα διοικούν το πανεπιστήμιο με αποφασιστικές αρμοδιότητες, χωρίς να λογοδοτούν ποτέ και σε κανένα.


Τώρα αποκαλύπτεται εντέλει η σκοπιμότητα της αλλαγής μοντέλου διοίκησης και η ιδιοτέλεια που κρύβει το πέρασμα από ένα μοντέλο δημοκρατικής διοίκησης με ακαδημαϊκά κριτήρια, σε ένα μοντέλο αδιαφανές, αυταρχικό και συγκεντρωτικό. Το κύριο μενού των Συμβουλίων Διοίκησης δεν θα είναι τα ακαδημαϊκά ζητήματα. Ποιος νοιάζεται, άλλωστε, γι’ αυτά. Αφού αυτά, σύμφωνα με τη σκέψη των νεοφιλελεύθερων, δεν παράγουν κέρδος. Το κύριο μενού των Συμβουλίων Διοίκησης θα είναι η «αξιοποίηση», δια της οδού των ιδιωτικοποιήσεων, της τεράστιας πανεπιστημιακής περιουσίας.

Η οποία, αξίζει να υπενθυμιστεί, ως δημόσια περιουσία με ακαδημαϊκό χαρακτήρα δεν υπάρχει για να «αξιοποιείται» και να παράγει κέρδος. Η πανεπιστημιακή περιουσία υπάρχει κυρίως για να εκπαιδεύονται σε πραγματικό πεδίο οι φοιτητές και αυριανοί επιστήμονες δασολόγοι, γεωπόνοι, κτηνίατροι, μηχανικοί κλπ. Κι ακόμη, η πανεπιστημιακή περιουσία υπάρχει προκειμένου η επιστημονική έρευνα, βασική και εφαρμοσμένη, να ασκείται στο πραγματικό περιβάλλον της υπαίθρου και των φυσικών οικοσυστημάτων, είτε πρόκειται για δάση, είτε για αγροκτήματα, είτε και για καλλιεργήσιμες εκτάσεις, βοσκοτόπια κλπ.

Όλη αυτή η τεράστια περιουσία ήταν πραγματικός πλούτος για τα πανεπιστήμια όχι γιατί μπορούσε να πωληθεί ή να «αξιοποιηθεί» καθ’ οιονδήποτε τρόπο προκειμένου τα πανεπιστήμια να προσποριστούν για κάποιο χρονικό διάστημα το αντίτιμο της «αξιοποίησης».

Η πανεπιστημιακή περιουσία προσέδιδε μέχρι σήμερα πλούτο και προστιθέμενη αξία στα πανεπιστήμια γιατί υποστήριζε, βελτίωνε και άνοιγε νέους δρόμους στο μόνο λόγο ύπαρξής τους: Που δεν είναι άλλος από την παραγωγή και τη μετάδοση της επιστημονικής γνώσης. Και βέβαια, μέσω της ακαδημαϊκής αξιοποίησης μέχρι τώρα της πανεπιστημιακής περιουσίας, διατηρούνταν και προστατεύονταν κάτω από καθεστώς δημόσιου συμφέροντος πολύτιμα και ευαίσθητα οικοσυστήματα, όπως τα δάση του ΑΠΘ στο Περτούλι Τρικάλων και στον Ταξιάρχη Χαλκιδικής, πολύτιμα για την οικολογική ισορροπία, την αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος και την καταπολέμηση της κλιματικής κρίσης.

Η διατήρηση δηλαδή της πανεπιστημιακής περιουσίας μέχρι σήμερα ήταν μια μοναδική επένδυση της χώρας στο μέλλον.

Υπήρχαν, πάντως, τρόποι αξιοποίησης αυτής της περιουσίας προς όφελος του δημόσιου και του εθνικού συμφέροντος, χωρίς να ακυρώνεται η ακαδημαϊκή λειτουργία τους. Τους υπέδειξαν με συγκεκριμένες προτάσεις το 2011 οι τότε πρυτάνεις των πανεπιστημίων, μεταξύ των οποίων και ο γράφων, που είχαν προσκληθεί στη Βουλή σε σχετική συζήτηση.

Θα μπορούσαν, για παράδειγμα, τα πανεπιστήμια που έχουν δασική περιουσία να υλοτομούν κατά τρόπο αειφορικό και να ξυλεύονται το δάσος, να εμπορεύονται το μέλι, όπως και τα αγροτικά και τα κτηνοτροφικά προϊόντα που παράγονται στα πανεπιστημιακά αγροκτήματα στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών και ερευνητικών δραστηριοτήτων.


Αλλά η κυβέρνηση Μητσοτάκη έναν τρόπο αναγνωρίζει στο δρόμο για την ανάπτυξη. Την κερδοφορία και τον πλουτισμό ιδιωτικών συμφερόντων. Που βέβαια περνά μέσα από την καταστροφή της δημόσιας περιουσίας και την κερδοφόρο υποβάθμιση των φυσικών οικοσυστημάτων. Αυτό που θα συμβεί με την εφαρμογή του νομοσχεδίου «Νέοι ορίζοντες για τα πανεπιστήμια» είναι ότι θα ανοιχτούν νέοι ορίζοντες για ένα μεγάλο φαγοπότι με μενού την πανεπιστημιακή περιουσία.

Η οποία θα «αξιοποιηθεί» με μόνο σκοπό το προσωρινό κέρδος. Μια «αξιοποίηση» από την οποία κάποιοι μπορεί να γίνουν πλούσιοι, η χώρα όμως θα γίνει πολύ φτωχότερη. Γιατί με την ιδιωτικοποίηση της πανεπιστημιακής περιουσίας εκχωρεί την ικανότητά της να παράγει και να μεταδίδει νέα επιστημονική γνώση και μάλιστα σε πεδία στα οποία έχει συγκριτικό πλεονέκτημα, όπως το φυσικό περιβάλλον, η αγροτική ανάπτυξη, η παραγωγή τροφίμων, ο αγροτουρισμός και ο οικοτουρισμός, υπονομεύοντας έτσι κάθε ελπίδα οικονομικής ανάπτυξης στο μέλλον.

Πρώτη δημοσίευση: tvxs.gr

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >