fbpx

Αντίθετη και η Πανελλήνια Ομοσπονδία ΕΔΙΠ στο νομοσχέδιο του ΥΠΑΙΘ

Facebook
Twitter
Email

Ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Συλλόγων Ειδικού & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΕΔΙΠ) ΑΕΙ σχετικά με τη νομοθέτηση αστυνόμευσης των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων στους απόφοιτους των κολεγίων και τη διαδικασία εισαγωγής στα ΑΕΙ των αποφοίτων ΙΕΚ


Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού & Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΠΟΣΕΕΔΙΠ) ΑΕΙ παρακολουθεί με ανησυχία τις νομοθετικές προτάσεις της κυβέρνησης, που επιχειρεί -για ακόμα μία φορά- μέσα στις τρέχουσες συνθήκες αποστασιοποίησης και απομόνωσης της κοινωνίας εξαιτίας της πανδημίας, να επιβάλλει, χωρίς καμιά διαβούλευση, το ιδεολογικό της πρόταγμα στα Ελληνικά Πανεπιστήμια.

Συγκεκριμένα, το υπουργείο Παιδείας δρομολογεί:

  • δημιουργία ειδικών σωμάτων ασφαλείας στα ΑΕΙ, που θα υπάγονται στην Ελληνική Αστυνομία και το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη,
  • ρυθμίσεις, σχετικά με τις βάσεις εισαγωγής από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και «κατατακτήριες» εξετάσεις, μέσω των οποίων θα εισέρχονται οι απόφοιτοι των ΙΕΚ στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
  • νομοθετικές πρωτοβουλίες, με τις οποίες εξισώνονται τα πτυχία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των κολλεγίων με αυτά των δημόσιων Πανεπιστημίων.

Κατά την άποψη μας, το κύριο πρόβλημα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστεί, είναι η έλλειψη επαρκούς χρηματοδότησης, που δεν έχει αποκατασταθεί ακόμη, ούτε καν στα επίπεδα της περιόδου πριν την δημοσιονομική κρίση της προηγούμενης δεκαετίας.

Η χρηματοδοτική υποστήριξη της Πολιτείας προς τα Πανεπιστήμια σήμερα είναι ανάγκη να αφορά, κατά προτεραιότητα, στην θεραπεία των αναγκών ενίσχυσης του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού, των εκπαιδευτικών και ερευνητικών υποδομών και της φοιτητικής μέριμνας.

Αρχικά, θα θέλαμε να υπογραμμίσουμε ότι, η ανάγκη ουσιαστικής φύλαξης και προστασίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων πρέπει να αντιμετωπιστεί με την πρόσληψη του απαραίτητου μόνιμου προσωπικού, που θα υπηρετεί στο κάθε εκπαιδευτικό ίδρυμα.

Επιπλέον, η φύλαξη αυτή δεν μπορεί να έχει χαρακτήρα αστυνόμευσης και να επιτελείται από ειδικά σώματα ασφαλείας, που θα υπάγονται σε εξω-πανεπιστημιακούς φορείς, είτε αυτοί είναι η Ελληνική Αστυνομία, είτε το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Πιστεύουμε ότι, για να βελτιωθεί η σημερινή κατάσταση με την πλημμελή φύλαξη, που σήμερα επιτελείται από εργολαβικούς υπαλλήλους, απαιτείται πρόσληψη ικανού αριθμού μόνιμου πανεπιστημιακού προσωπικού. Το προσωπικό αυτό θα πρέπει να λάβει και την απαραίτητη πιστοποιημένη κατάρτιση, ώστε να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στην ιδιαιτερότητα του Πανεπιστημιακού περιβάλλοντος.

Η οργάνωση της φύλαξης πρέπει να γίνει στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των πανεπιστημίων, λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε Α.Ε.Ι. (χωροταξικά/πληθυσμιακά). Το προσωπικό, που θα την στελεχώσει, πρέπει να εποπτεύεται και να λογοδοτεί άμεσα στο Πρυτανικό Συμβούλιο και γενικότερα στο σύνολο της ακαδημαϊκής κοινότητας, μέσω της Συγκλήτου, και δεν θα πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να αποτελεί «ειδικό σώμα ασφαλείας», με αστυνομικά καθήκοντα.

Επιπλέον, η ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ, από θέση αρχής, είναι υπέρ της δημόσιας δωρεάν Παιδείας. Θεωρούμε ότι οι μεθοδεύσεις για νομοθέτηση βάσεων εισαγωγής δημιουργούν, τεχνητά, ένα στρώμα εκ προοιμίου αποτυχόντων, κατευθύνοντας ένα σημαντικό τμήμα της νεολαίας στην ιδιωτική εκπαίδευση. Παράλληλα, είναι πιθανό να οδηγηθούν στη συρρίκνωση πολλά περιφερειακά ιδρύματα, εφόσον δεν μειωθεί αναλογικά ο αριθμός των εισακτέων.

Οφείλουμε όμως εδώ να σημειώσουμε ότι ο χαμηλός βαθμός εισαγωγής δεν συνεπάγεται απαραίτητα αδυναμία παρακολούθησης ακαδημαϊκών σπουδών, αλλά περισσότερο αναδεικνύει την ανάγκη αλλαγής του τρόπου πρόσβασης στα πανεπιστήμια και της αναβάθμισης του Λυκείου.

Επίσης, διαφωνούμε ρητά με την πρόταση να εισάγονται στα πανεπιστήμια, με «κατατακτήριες», οι απόφοιτοι των ΙΕΚ. Τα ΙΕΚ αποτελούν μια αδιαβάθμητη κατηγορία εκπαίδευσης και μόνο μετά τις εξετάσεις πιστοποίησης εντάσσονται στον βαθμό 5, ο οποίος δεν αντιστοιχεί σε πτυχίο πανεπιστημίου, που είναι η βαθμίδα 6. Χωρίς πτυχίο πανεπιστημίου, δεν υφίστανται κατατακτήριες εξετάσεις, αλλά μια ατυχής προσπάθεια στήριξης, άνευ όρων, της ιδιωτικής εκπαίδευσης.

Επίσης, το υπουργείο, με νομοθετικές πρωτοβουλίες, εξισώνει τα πτυχία και τα επαγγελματικά δικαιώματα των κολλεγίων με αυτά των -δημόσιων- Πανεπιστημίων και των αναγνωρισμένων από το ΔΟΑΤΑΠ πτυχίων ξένων Πανεπιστημίων. Αξίζει να τονιστεί εδώ ότι τα κολλέγια, που λειτουργούν στην Ελλάδα, ΔΕΝ είναι ιδιωτικά πανεπιστήμια, διότι κάτι τέτοιο απαγορεύεται ρητά από το Σύνταγμα, αλλά επιχειρήσεις που παρέχουν μετα-δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δηλαδή απευθύνονται σε αποφοίτους λυκείων και τους παρέχουν, επί πληρωμή, μαθήματα αμφιβόλου ποιότητας.

Δυστυχώς, διαπιστώνουμε μία γενικότερη διάθεση απαξίωσης των Επιστημόνων και των φορέων που τους εκπροσωπούν, με τις δύο ρυθμίσεις, που εξισώνουν τα Πτυχία και τα Διπλώματα των Πανεπιστημίων με αυτά των Κολλεγίων, αλλά και τη δυνατότητα αποφοίτων ΙΕΚ να διαγωνίζονται σε «κατατακτήριες» εξετάσεις για εισαγωγή στα ΑΕΙ της χώρας.

Η ΠΟΣΕΕΔΙΠ ΑΕΙ διαμαρτύρεται έντονα για την υποχρεωτική εγγραφή μελών σε Επαγγελματικό-Επιστημονικό επιμελητήριο ή σύλλογο, βάσει αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, από ένα γραφειοκρατικό Τμήμα του Υπουργείου Παιδείας (ΑΤΕΕΝ), η οποία γίνεται βάσει στρεβλής εφαρμογής οδηγίας της ΕΕ του 2008, περί μεταστέγασης των επιστημόνων σε άλλη χώρα, ενώ, σύμφωνα με τη διεθνή πρακτική, τα επαγγελματικά-επιστημονικά επιμελητήρια είναι αυτά που αναγνωρίζουν και αποδίδουν τα επαγγελματικά δικαιώματα στους πτυχιούχους επιστήμονες, δεδομένου ότι οι φορείς αυτοί γνωρίζουν καλύτερα τα εφόδια και τις γνώσεις που απαιτούνται για την άσκηση του επαγγέλματος του πτυχιούχου.

Επιπλέον, διαφωνούμε με την πρόταση για διακοπή φοίτησης μετά την διετή ή τριετή παράταση. Πολλοί διακεκριμένοι επιστήμονες καθυστέρησαν τις σπουδές τους, για λόγους κοινωνικούς, οικονομικούς, οικογενειακούς. Η Παιδεία αγκαλιάζει και δεν απορρίπτει. Αλλά το γεγονός αυτό εντείνει ακόμα περισσότερο την μεροληπτική μεταχείριση της Κυβέρνησης, υπέρ της ιδιωτικής Παιδείας.

Συγκεκριμένα: Για την εισαγωγή σε δημόσιο ΑΕΙ θα θεσπιστεί βάση εισαγωγής για τη διαφύλαξη του κύρους του, για την εισαγωγή στα κολέγια, όχι! Από το δημόσιο ΑΕΙ θα διαγράφονται οι φοιτητές με το ν + 2/3, από το ιδιωτικό κολέγιο, όχι! Το δημόσιο ΑΕΙ αξιολογείται από την ΕΘΑΑΕ, το ιδιωτικό κολέγιο, όχι! Σε ένα μόνο ζήτημα το δημόσιο ΑΕΙ αντιμετωπίζεται ίδια με το ιδιωτικό κολέγιο: Στα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων!

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >