fbpx

Γιώργος Αγγελόπουλος: Για την εγγραφή Ουκρανών φοιτητών στα ΑΕΙ

Facebook
Twitter
Email

* του Γιώργου Αγγελόπουλου, επίκουρου καθηγητή του ΑΠΘ και πρώην γενικού γραμματέα του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων

Η πρόσφατη συνάντηση της πολιτικής ηγεσίας των υπουργείων Παιδείας και Μετανάστευσης με τηνπρόξενο της Ουκρανίας σχετικά με την εγγραφή Ουκρανών φοιτητών σε ΙΕΚ και πανεπιστήμια της Ελλάδας δημιουργεί πληθώρα ερωτημάτων. Σύμφωνα με το δελτίο Τύπου που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση, εξετάστηκε «η πιθανότητα να παρακολουθήσουν οι Ουκρανοί φοιτητές μαθήματα σε ελληνικά ΑΕΙ και η δυνατότητα να πιστοποιηθεί ο βαθμός που θα πάρουν στις εξετάσεις και να σταλεί στα ουκρανικά ΑΕΙ από τα οποία προέρχονται». Επίσης συζητήθηκε «το θέμα βασικών γνώσεων ελληνικής γλώσσας που είναι απαραίτητες για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα». Τα όσα αναφέρονται στο δελτίο, στην καλύτερη των περιπτώσεων, δηλώνουν άγνοια βασικών διαδικασιών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και στη χειρότερη των περιπτώσεων, υποδηλώνουν παρεμπόδιση φοίτησης των Ουκρανών προσφύγων στα ελληνικά πανεπιστήμια.

Θυμίζουμε ότι η Ουκρανία είναι εδώ και χρόνια μέλος του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΧΑΕ) και ότι πολλά πανεπιστήμια της Ελλάδας και της Ουκρανίας έχουν συμφωνίες ανταλλαγών Erasmus ήδη από την προηγούμενη δεκαετία. Για παράδειγμα, το ΑΠΘ και το Εθνικό Πανεπιστήμιο του Κιέβου Ταράς Σεβτσένκο έχουν συμφωνία Erasmus κινητικότητας φοιτητών και καθηγητών ήδη από το 2015. Επιπλέον, πολλά πανεπιστήμια της Ουκρανίας έχουν κοινά προγράμματα σπουδών Double Degrees με πανεπιστήμια χωρών της ΕΧΑΕ. Θυμίζουμε ότι το πρόγραμμα Erasmus παρέχει τη δυνατότητα αυτόματης αναγνώρισης μαθημάτων και καταχώρησης βαθμολογίας μέχρι και δύο εξαμήνων σπουδών. Άρα, το υπάρχον θεσμικό καθεστώς επιτρέπει φοιτητές από πανεπιστήμια της Ουκρανίας να φοιτούν σε πανεπιστήμια της χώρας μας για ένα ολόκληρο ακαδημαϊκό έτος.

Κάθε συζήτηση περί «της πιθανότητας» να παρακολουθήσουν οι Ουκρανοί φοιτητές μαθήματα σε ελληνικά ΑΕΙ και «της δυνατότητας πιστοποίησης του βαθμού τους στα πανεπιστήμια αρχικής τους εγγραφής στην Ουκρανία» στερείται περιεχομένου. Οι όποιες θεσμικές προβλέψεις θα έπρεπε να ξεκινήσουν με δεδομένο ότι αυτά είναι κεκτημένες διαδικασίες και όχι πιθανότητες. Εκτός αν το υπουργείο εμμέσως προσβλέπει να προσθέσει επιπλέον δυσκολίες σε μια διαδικασία που λειτουργεί απρόσκοπτα εδώ και χρόνια.

Το υπουργείο Παιδείας αγνοεί οδηγία της Ε.Ε.

Επιπλέον, το υπουργείο Παιδείας φαίνεται να αγνοεί την πρόσφατη Οδηγία της Ε.Ε. («Σύσταση 554/5-4-2022») σχετικά με την αναγνώριση των προσόντων των ατόμων που προσπαθούν να ξεφύγουν από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία και τις σχετικές σε αυτήν την Οδηγία συστάσεις περί του δικτύου ENIC-NARIC. Παρ’ όλο που η Ελλάδα δεν έχει υιοθετήσει τη Σύμβαση της Λισσαβώνας για την αναγνώριση τίτλων σπουδών, δέχεται πληροφορίες από το δίκτυο ENIC-NARIC που συντονίζει τα Εθνικά Κέντρα Πληροφοριών για την Αναγνώριση Ακαδημαϊκών Τίτλων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το δίκτυο αυτό παρέχει αυτόματα δεδομένα σχετικά με τα προσόντα που αποκτώνται μετά την ολοκλήρωση της σχολικής φοίτησης, τα οποία επιτρέπουν την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η θεσμοθέτηση κάθε επιπλέον διαδικασίας από την πλευρά της Ελλάδας παρέλκει και το μόνο που θα καταφέρει είναι να δημιουργήσει επιπλέον εμπόδια στη φοίτηση Ουκρανών προσφύγων στα πανεπιστήμιά μας. Η χώρα μας πρέπει απλά να υιοθετήσει τη χρήση των παρεχόμενων από το δίκτυο ENIC-NARIC δεδομένων για όσους τελούν σε καθεστώς διεθνούς προστασίας. Τέλος, η αναζήτηση νέων λύσεων στο ζήτημα των βασικών γνώσεων ελληνικής γλώσσας που είναι απαραίτητες για όσους επιθυμούν να σπουδάσουν στην Ελλάδα θα δημιουργήσει εμπόδια, παρά θα λύσει προβλήματα. Ως γνωστόν, στα ελληνικά πανεπιστήμια φοιτούν εδώ και δεκαετίες εισερχόμενοι φοιτητές βάσει των συμφωνιών Erasmus, καθώς και άλλων διμερών διακρατικών συμφωνιών χωρίς να απαιτείται πρότερη γνώση της ελληνικής. Όσοι Ουκρανοί φοιτητές γνωρίζουν αγγλικά θα έχουν το δικαίωμα παρακολούθησης των ήδη υπαρχόντων στα ελληνικά πανεπιστήμια αγγλόφωνων μαθημάτων, που εδώ και δεκαετίες προσφέρονται για τους εισερχόμενους από το εξωτερικό φοιτητές.

Όσοι Ουκρανοί φοιτητές επιθυμούν, θα εγγράφουν στα Σχολεία Ελληνικής Γλώσσας ή στα φροντιστηριακά μαθήματα ελληνικής, που ήδη λειτουργούν για ξενόγλωσσους φοιτητές στα πανεπιστήμια μας, ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες γλωσσικές δεξιότητες. Οι Ουκρανοί φοιτητές δεν πρέπει να τεθούν σε καθεστώς εξαίρεσης πέρα από όσο ήδη υπάρχουν και συνιστούν κανονικότητα για όλους τους εισερχόμενους από το εξωτερικό φοιτητές.

Τρεις άμεσες ενέργειες

Τα υπουργεία Παιδείας και Μετανάστευσης οφείλουν άμεσα να προβούν σε μια σειρά ενεργειών.

α) Σε συνεργασία με τις ουκρανικές διπλωματικές αρχές να προχωρήσουν σε πρόσκληση για όσους Ουκρανούς πολίτες τελούν σε καθεστώς προσωρινής προστασίας ή άλλης μορφής διεθνούς προστασίας και ενδιαφέρονται να φοιτήσουν ή να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ελληνικά πανεπιστήμια. Η πρόσκληση αυτή πρέπει να είναι ανοιχτά διαθέσιμη ανά εξάμηνο σπουδών.

β) Να βασιστούν στις υπάρχουσες θεσμικές προβλέψεις του ΕΧΑΕ του συστήματος ENIC-NARIC και σε ορισμένα από τα προτεινόμενα στην Σύσταση 554/5.4.2022 της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να διαμορφώσουν νομοθετικά ένα πλαίσιο απρόσκοπτης φοίτησης ουκρανών φοιτητών στα ελληνικά πανεπιστήμια. Ας αποφύγουμε να ξανά-ανακαλύψουμε τον τροχό όταν διπλό φορούν αυτοκίνητα τρεις τελείες

γ) Να συγκροτήσουν άμεσα ομάδα εργασίας από εκπροσώπους της Συνόδου των Πρυτάνεων και τα έμπειρα στελέχη της Γενικής Διεύθυνσης Ανώτατης Εκπαίδευσης και του Αυτοτελούς Τμήματος Συντονισμού & Παρακολούθησης της Εκπαίδευσης Προσφύγων του υπουργείου Παιδείας, ώστε να διευθετηθούν οι αναγκαίες νομοθετικές ρυθμίσεις και οι απαραίτητες κανονιστικές πράξεις εφαρμογής τους. Οι δημοσίως διατυπωμένες για το ζήτημα προτάσεις του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη.

Υπάρχει χρόνος για να είναι όλα έτοιμα πριν την αρχή του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Για την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Παιδείας είναι ώρα για πράξεις, όχι για ευχολόγια επικοινωνιακής πολιτικής και ατελέσφορους ερασιτεχνικούς πειραματισμούς περί των Ουκρανών φοιτητών.

Πρώτη δημοσίευση: Η Αυγή

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >