fbpx

Συγχωνεύσεις-καταργήσεις τμημάτων: «Όχι» των ΑΕΙ στα σχέδια Κεραμέως

Facebook
Twitter
Email

Την άρνηση των πανεπιστημίων εισπράτει η υπουργός Παιδείας για τις καταργήσεις και τις συγχωνεύσεις Τμημάτων

Τα ΑΕΙ απορρίπτουν τα σχέδια του υπουργείου Παιδείας για συγχωνεύσεις ή/και καταργήσεις Τμημάτων παρά την εισήγηση Κεραμέως. Σχεδόν το σύνολο των Πανεπιστημίων δείχνουν απρόθυμα να συναινέσουν στις κυβερνητικές προτροπές, τονίζοντας πως δε συντρέχει κανένας ακαδημαϊκός λόγος για την κατάργηση ή τη συγχώνευση Τμημάτων του Πανεπιστημίου τους.

Μοναδική εξαίρεση αποτελεί το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, το οποίο πρότεινε τη συγχώνευση του Τμήματος Περιφερειακής Ανάπτυξης με το Τμήμα Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και τη μετονομασία του Τμήματος Στατιστικής. Επίσης, το Διεθνές Πανεπιστήμιο ζήτησε τη μεταφορά΄ των Σχολών Μηχανικών από τη Θεσσαλονίκη στις Σέρρες, την εξέταση της βιωσιμότητας των Τμημάτων στη Δράμα και την κατάργηση του Τμήματος Φυσικής στην Καβάλα.

Όλα τα υπόλοιπα πανεπιστήμια αρνήθηκαν να προχωρήσουν σε αλλαγές.

Γεωπονικό Πανεπιστήμιο

Η απάντηση του Γεωπονικού Πανεπιστημίου αναφέρει πως η συνέχιση λειτουργίας των 9 Τμημάτων (6 στην Αθήνα, 3 στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας) είναι αδιαμφισβήτητη. Μάλιστα, το ίδρυμα ζητά την ίδρυση Τμήματος Κτηνιατρικής. Όπως τονίζει η Σύγκλητος, «τα τμήματα του ιδρύματος θεραπεύουν βασικά γεωπονικά αντικείμενα, κατοχυρωμένα προ δεκαετιών και οι απόφοιτοί έχουν αναγνωρισμένα και διακριτά επαγγελματικά δικαιώματα. Επιπλέον, 5 από αυτά έχουν τύχει πιστοποίησης των προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών τους και σύντομα θα πραγματοποιηθεί και η πιστοποίηση του Τμήματος Αγροτικής Οικονομίας & Ανάπτυξης».

Αναφορικά με τα 3 Τμήματα σε Καρπενήσι, Θήβα και Άμφισσα, «η συνέχιση της λειτουργίας τους κρίνεται σκόπιμη, αφού δύο εξ αυτών είναι ήδη αυτοδύναμα και το τρίτο θα γίνει εντός του 2022. Επιπλέον, τα γνωστικά αντικείμενα που θεραπεύουν εντάσσονται σε αυτά του ευρύτερου γεωτεχνικού τομέα και συναφών επιστημών. Τέλος, η παρουσία του Πανεπιστημίου μας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι θεμελιώδης λόγω του ιδιαίτερου βάρους του πρωτογενούς τομέα στην οικονομική ανάπτυξη της Περιφέρειας αυτής».

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων

Ανάλογη είναι η απάντηση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Η Σύγκλητος αναφέρει πως «δε συντρέχει κανένας ακαδημαϊκός λόγος για την κατάργηση ή τη συγχώνευση Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι ένα μεγάλο περιφερειακό ίδρυμα της χώρας με μακρά προσφορά στην ελληνική κοινωνία, υψηλές διακρίσεις και αναγνώριση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου στην Ελλάδα και διεθνώς. Όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου αποτελούν στρατηγικές επιλογές για την ενίσχυση της επιστημονικής πολυθεματικότητάς του».

Όσον αφορά τα νέα Τμήματα που ιδρύθηκαν το 2018, στα οποία εντάχθηκαν το προσωπικό και οι υποδομές του πρώην ΤΕΙ Ηπείρου, «τα νέα προγράμματα σπουδών βρίσκονται σε διαδικασία πιστοποίησης και θα αξιολογηθούν, εφόσον κλείσουν έναν πλήρη κύκλο σπουδών. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων είναι θετικό σε κάθε εθνική και διεθνή αξιολόγηση, με σαφή κριτήρια, αναφορικά με την ποιότητα της εκπαίδευσης, της έρευνας, του ακαδημαϊκού περιβάλλοντος και των ανωτέρω διεθνών συνεργασιών».

Ιόνιο Πανεπιστήμιο

Στην επιστολή που έστειλε η Σύγκλητος του Ιόνιου πανεπιστημίου επισημαίνεται πως «η οποιαδήποτε προσπάθεια συγκριτικής αξιολόγησης των ΑΕΙ, αλλά και αναδιάρθρωσης στη βάση μονοδιάστατων κριτηρίων που σε μεγάλο βαθμό δεν καθορίζονται αποκλειστικά από τα Πανεπιστήμια και δεν αποτυπώνουν την πολυδιάστατη ακαδημαϊκή τους ποιοτική επίδοση, είναι βέβαιο ότι θα οδηγήσουν, σε συνδυασμό με την έλλειψη στρατηγικού εθνικού σχεδίου, για άλλη μια φορά σε αποσπασματικές, μη βιώσιμες δομικές λύσεις για τον χάρτη της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης». 

Στο πλαίσιο αυτό, «η Σύγκλητος στηρίζει τη συνέχιση λειτουργίας του συνόλου των υφιστάμενων ακαδημαϊκών Τμημάτων ως διακριτές ακαδημαϊκές μονάδες».

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >