fbpx

Ανακοίνωση του Ενιαίου Συλλόγου Διδασκόντων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Παν. Κρήτης

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Η Γενική Συνέλευση του Ενιαίου Φορέα Διδασκόντων της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών, που συνεδρίασε στις 2 Ιουνίου 2022, εκφράζει την απόλυτη αντίθεσή της στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Το νομοσχέδιο επιχειρεί να αλλάξει ριζικά το δημόσιο Πανεπιστήμιο, σε μια κατεύθυνση αυταρχική, ιεραρχική και αγοραία. Χωρίς καμία διαβούλευση επί των πιο κρίσιμων σημείων του, ανατρέπει τη συνταγματικά κατοχυρωμένη αυτοδιοίκηση των ΑΕΙ για να εισαγάγει ένα μοντέλο διοίκησης υπερ-συγκεντρωτικό, με περιορισμένη αντιπροσώπευση και κυριολεκτικά εκτός ελέγχου. Η διοίκηση από ένα κλειστό Συμβούλιο με μη εκλεγμένα εξωτερικά μέλη παραβιάζει τη δημοκρατική νομιμοποίηση και τη διαφάνεια των αποφάσεων, ενώ αποκλείει ευρύτερες συναινέσεις που είναι απαραίτητες για την ομαλή λειτουργία του Πανεπιστημίου.

2. Το νομοσχέδιο ανατρέπει τα συνεκτικά από επιστημονικής άποψης προγράμματα των Τμημάτων, για να παράσχει ευέλικτους συνδυασμούς σπουδών που ισοδυναμούν σε προγράμματα κατάρτισης χωρίς αντίκρισμα, ακαδημαϊκό ή επαγγελματικό. Τα «διπλά» πτυχία και ο τρόπος που εφαρμόζονται οδηγούν σε ουσιαστική υποβάθμιση των πτυχίων που δίνουν τα Ελληνικά Πανεπιστήμια στους φοιτητές και στις φοιτήτριές τους.

3. Το νομοσχέδιο προωθεί τα δίδακτρα σε προπτυχιακό και κυρίως σε μεταπτυχιακό επίπεδο, με στόχο τη συνεχή μείωση της χρηματοδότησης της δημόσιας παιδείας.

4. Υποβιβάζει τη θέση και τα δικαιώματα των Επίκουρων Καθηγητών και των ΕΔΙΠ, καθώς και τη δυνατότητα συμμετοχής των Αναπληρωτών Καθηγητών στα όργανα διοίκησης.

5. Η βασική του μέριμνα για τη σύνδεση των ΑΕΙ με την αγορά, την επιχειρηματικότητα και τη βιομηχανία, δεν βασίζεται σε προϋποθέσεις που διασφαλίζουν την ανεξαρτησία της επιστημονικής έρευνας και τη διαφάνεια των σχετικών συμβάσεων. Αντίθετα, είναι προφανές πως εμπορευματοποιούν την έρευνα, ενθαρρύνουν σχέσεις συναλλαγής με τον ιδιωτικό τομέα και, σε τελευταία ανάλυση, εγκαθιδρύουν ένα μοντέλο ετεροδιοίκησης των πανεπιστημίων, τα οποία θα αναγκάζονται εφεξής να προσαρμόζονται στους νόμους και τις επιταγές της αγοράς.

Θεωρούμε πως το εν λόγω νομοσχέδιο υπονομεύει το θεσμό του δημόσιου δημοκρατικού Πανεπιστημίου που υπηρετεί τη γνώση και την έρευνα, ανατρέπει τον ακαδημαϊκό χαρακτήρα του, ακυρώνει τις διαδικασίες συμμετοχής και αντιπροσώπευσης που είναι συνυφασμένες με την κατοχυρωμένη στο Σύνταγμα έννοια της «πλήρους αυτοδιοίκησης», ενώ, παράλληλα, θεσμοθετεί την ιεραρχική αυθαιρεσία και τη διαπλοκή.

Για τους παραπάνω λόγους, απαιτούμε την ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ. Αν η κυβέρνηση επιμείνει στη ψήφισή του, η αντίδραση της πανεπιστημιακής κοινότητας θα είναι σφοδρή, με κάθε πρόσφορο δημοκρατικό μέσο.

(Visited 3 times, 1 visits today)

Περισσότερα