fbpx

Σπανού-Ρατκίδου: Αιφνιδιαστικές παρεμβάσεις στο Νηπιαγωγείο εν μέσω καραντίνας

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Με αφορμή την πρόθεση του υπουργείου Παιδείας να θέσει προς διαβούλευση, εν μέσω καραντίνας και με κλειστά σχολεία, σχετικό νομοσχέδιο στο οποίο, εκτός των άλλων, περιλαμβάνεται και η ρύθμιση εισαγωγής νέων θεματικών ενοτήτων στο Νηπιαγωγείο, οφείλουμε, ως νηπιαγωγοί της τάξης, να κάνουμε τις παρακάτω επισημάνσεις:

  • Στην παραπάνω αντιδημοκρατική μεθοδολογία που ακολουθεί το υπουργείο Παιδείας, να επισημάνουμε και το γεγονός ότι στο πλαίσιο απαγόρευσης των συναθροίσεων, δεν επιτρέπεται η πραγματοποίηση γενικών συνελεύσεων των εκπαιδευτικών προκειμένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για θέματα που τους αφορούν άμεσα, επαγγελματικά αλλά και επιστημονικά, μέσω των συλλογικών οργάνων τους.
  • Η εισαγωγή «νέων» θεματικών ενοτήτων, όπως η Φυσική Αγωγή και η Ρομποτική, στο Νηπιαγωγείο δεν αποτελεί καινοτομία, καθώς σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ) του Νηπιαγωγείου τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα διδάσκονται ήδη, χωρίς ωστόσο να νοούνται ως διακριτά μεταξύ τους. Πιο συγκεκριμένα, τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων Γλώσσας, Μαθηματικών, Μελέτης Περιβάλλοντος, Εικαστικών, Μουσικής, Φυσικής Αγωγής και Πληροφορικής δεν προτείνονται για αυτοτελή διδασκαλία. Στο Νηπιαγωγείο προάγεται η έννοια της διαθεματικότητας και της ολιστικής αντίληψης της γνώσης, της δημιουργίας δηλαδή ενός ενιαίου συνόλου γνώσεων, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, τα ενδιαφέροντα και τις ικανότητες των νηπίων (Οδηγός Νηπιαγωγού). Ειδικά για τη διδασκαλία της Ρομποτικής αξίζει να αναφέρουμε ότι πολλοί νηπιαγωγοί έχουν παρακολουθήσει ή παρακολουθούν το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου ΤΠΕ του ΙΤΥΕ και εφαρμόζουν τα ψηφιακά μέσα και τη ρομποτική στην καθημερινή τους διδακτική πρακτική, ενώ παράλληλα συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα Εκπαιδευτικής Ρομποτικής (π.χ. STEM κ.ά.).
  • Πριν από τη συστηματική διδασκαλία του γραπτού λόγου, πόσο μάλλον της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας, όπως τα αγγλικά, προηγείται η ανάπτυξη γνώσεων, στάσεων και συμπεριφορών αναδυόμενου γραμματισμού. Σε αυτό ακριβώς έγκειται και ο ρόλος του Νηπιαγωγείου, όπου σχεδιάζονται και εφαρμόζονται αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες, με στόχο την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραπτού λόγου αλλά στο πλαίσιο ανάπτυξης του προφορικού λόγου, μέσω της δημιουργίας εμπειριών γραμματισμού (Μανωλίτσης, 2016˙ Παντελιάδου, 2011). Είναι σημαντικό για το νήπιο, 4-6 ετών, πριν μάθει να διαβάζει και να γράφει, να αποκτήσει στρατηγικές και συμπεριφορές γραμματισμού, όπως η προσποίηση ότι διαβάζει, η προσπάθεια γραφής με αυτοσχέδια γράμματα και γραμμές, η επαφή με διαφορετικά είδη έντυπου λόγου (Μανωλίτσης, 2016). Επιπλέον, με δεδομένο το μεγάλο ποσοστό δίγλωσσων μαθητών που φοιτούν στο δημόσιο Νηπιαγωγείο, προτεραιότητα της υπουργού Παιδείας θα έπρεπε να είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που θα ενθαρρύνουν τον διγραμματισμό, την ταυτόχρονη ανάπτυξη της μητρικής και της κυρίαρχης γλώσσας, με σεβασμό στην πολιτισμική ταυτότητα κάθε παιδιού που προέρχεται από ξένη χώρα.
  • Τα Παιδαγωγικά Τμήματα Προσχολικής Εκπαίδευσης των Πανεπιστημίων περιλαμβάνουν στα προγράμματα σπουδών τους μαθήματα Φυσικής Αγωγής, Μουσικής, Εικαστικών, Θεατρικής Αγωγής, Πληροφορικής και παρέχουν υψηλού επιπέδου κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς ΠΕ60. Συνεπώς, οι νηπιαγωγοί μπορούν να ανταποκριθούν επαρκώς στις ανάγκες και στις απαιτήσεις της προσχολικής εκπαίδευσης. Το υπουργείο Παιδείας μέσω της επικείμενης νομοθετικής ρύθμισης θέτει σε αμφισβήτηση τη γνωστική επάρκεια στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα των αποφοίτων νηπιαγωγών και ακυρώνει το κύρος και την υπόσταση των Παιδαγωγικών Τμημάτων Προσχολικής Εκπαίδευσης των δημόσιων Πανεπιστημίων της χώρας μας.
  • Οπως προκύπτει από τα παραπάνω, στόχος του υπουργείου Παιδείας είναι να νομιμοποιήσει την πρακτική πολλών ιδιωτικών Νηπιαγωγείων, που λειτουργώντας με όρους αγοράς, στηρίζουν τα αυστηρά δομημένα προγράμματά τους στη διακριτότητα των γνωστικών-διδακτικών αντικειμένων, παραβλέποντας τα ιδιαίτερα αναπτυξιακά χαρακτηριστικά αυτής της τρυφερής και καθοριστικής ηλικίας των παιδιών για τη μετέπειτα ζωή τους.
  • Η πρόθεση αλλαγής του Αναλυτικού Προγράμματος του Νηπιαγωγείου προς την κατεύθυνση νεοφιλελεύθερων λογικών και συντεχνιακών συμφερόντων, όπου τα πάντα μπαίνουν υπό το πρίσμα των μετρήσεων, μεταλλάσσει το πιο δημιουργικό κομμάτι της εκπαίδευσης που είναι το Νηπιαγωγείο και υποβαθμίζει το δημόσιο σχολείο, εισάγοντας τα νήπια σε αυστηρά δομημένα προγράμματα μέσα σε αυστηρό χρονοδιάγραμμα.

* η Μαρία Σπανού και η Φωτεινή Ρατκίδου είναι νηπιαγωγοί (ΠΕ60)

Πηγή: ΕΦΣΥΝ

(Visited 12 times, 1 visits today)

Περισσότερα