fbpx

Το τμήμα Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Facebook
Twitter
Email
Ανακοίνωση του τμήματος Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ για την Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών

Η Παγκόσμια Ημέρα κατά των Ναρκωτικών 2020 μας προσφέρει μια σημαντική ευκαιρία να αναδείξουμε την κοινωνική διάσταση και τις δραματικές συνέπειες της διάδοσης των εξαρτήσεων σε μια κοινωνία που τέμνεται από βαθιές ανισότητες και, επιπλέον, βιώνει επώδυνα τις πολυδιάστατες επιπτώσεις της πανδημίας του COVID-19 σε όλους τους τομείς του κοινωνικού βίου.

Η ευρεία διάδοση των εξαρτήσεων ανάμεσα στη νεολαία, σε αυτές τις ιδιαίτερα επιβαρυντικές συνθήκες, αποτελεί έναν επιπρόσθετο λόγο για να προβάλουμε και σήμερα με έμφαση τον σημαντικό ρόλο της εκπαίδευσης τόσο για την πρόληψη του φαινομένου όσο και για την αντιμετώπιση των συνεπειών του.

Αναγνωρίζοντας αυτές τις δυνατότητες κατά την περίοδο διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, σε συνθήκες ιδιαίτερα δύσκολες, επιχειρήσαμε να οργανώσουμε ένα δίκτυο μέτρων και πολιτικών με στόχους, μεταξύ άλλων, τη συστηματική μελέτη και διερεύνηση των συναφών προβλημάτων, την έγκαιρη ενημέρωση και ευαισθητοποίηση όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής κοινότητας και την προβολή και διάδοση καλών πρακτικών αντιμετώπισης των σχετικών προβλημάτων.

Ως υπόβαθρο αυτής της πολιτικής, αναπτύχθηκε συστηματική συνεργασία ανάμεσα στους εκπαιδευτικούς θεσμούς της Πολιτείας (υπουργείο Παιδείας, ΙΕΠ, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.λπ.) και αρμόδιους εξειδικευμένους επιστημονικούς φορείς (ΟΚΑΝΑ και Κέντρα Πρόληψης, ΚΕΘΕΑ, 18-Άνω κ.λπ.), που κατά περίπτωση οριοθετήθηκε από ανάλογα Μνημόνια ή Σύμφωνα Συνεργασίας. Στο πλαίσιο αυτό οργανώθηκαν επιστημονικές-επιμορφωτικές ημερίδες, διακινήθηκε ενημερωτικό υλικό και αναλήφθηκαν συγκεκριμένες πρωτοβουλίες σε κεντρικό και τοπικό επίπεδο.

Με την καθιέρωση της Θεματικής Εβδομάδας Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης, στον σχεδιασμό της οποίας συμπεριλήφθηκε ως βασικός άξονας η αντιμετώπιση των εξαρτήσεων, δόθηκε η δυνατότητα στα Γυμνάσια της χώρας να οργανώσουν σχετικές δραστηριότητες ενημέρωσης και προβληματισμού, με τη συνεργασία των επιστημονικά εξειδικευμένων φορέων, ενώ στην ιστοσελίδα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής περιλήφθηκε διδακτικά κατάλληλο και επιστημονικά άρτιο υλικό, που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε κάθε ανάλογη περίπτωση τα σχολεία. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Θεματική Εβδομάδα προέβλεψε και δραστηριότητες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των γονέων σε επίπεδο σχολείου.

Παράλληλα, μέσω του θεσμού της Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης από το 2016 δόθηκε η δυνατότητα να δημιουργηθούν νέα αυτοτελή-οργανικά τμήματα του υπουργείου Παιδείας εντός των φορέων απεξάρτησης, με στόχο την ολοκλήρωση της τυπικής  σχολικής εκπαίδευσης, την πρόσβαση στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση και την εκπαίδευση στις Ξένες Γλώσσες και τους υπολογιστές από πρώην εξαρτημένους ανθρώπους που βρίσκονται στη φάση της κοινωνικής επανένταξης ή έχουν ολοκληρώσει τη θεραπεία τους.

Το πρόγραμμα αυτό βασίστηκε σε μια κοινωνική πολιτική που υποστηρίζει την συνεργασία και την αλληλεγγύη θεσμών και φορέων, αναδεικνύοντας έτσι με ποιον τρόπο η εκπαίδευση μπορεί να υποστηρίξει την απεξάρτηση και την πρόληψη της υποτροπής, με πολύ θετικά αποτελέσματα.

Σήμερα, ωστόσο, πιστεύουμε ότι οι προσπάθειές όλων μας πρέπει να ενταθούν για πολλούς επιπλέον λόγους. Η πρόσφατη πανδημία έδειξε ότι μια σειρά αρνητικοί παράγοντες μπορούν να ενισχυθούν απροσδόκητα σε συνθήκες εγκλεισμού και κοινωνικής απομόνωσης. Ταυτόχρονα, ενώ οι πάντες σε αυτές τις συνθήκες συνειδητοποιούν την ιδιαίτερη σημασία που του κοινωνικού κράτους, η πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση της Ν.Δ. οδηγεί με ακρίβεια στην αποδυνάμωση και την υποβάθμισή του.

Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η πρόληψη και η θεραπεία των εξαρτήσεων έχουν στο υπόβαθρό τους την αλληλεγγύη, τη συνεργασία, την ένταξη και την αποδοχή. Δεν αντιμετωπίζονται με την καλλιέργεια του ακραίου ανταγωνισμού, τις πρακτικές του διαχωρισμού, τον κοινωνικό αποκλεισμό και τον στιγματισμό, που προβάλλονται συστηματικά τόσο γενικότερα στην κοινωνία όσο και στην εκπαίδευση.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >