fbpx

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: όχι στην κατηγοριοποίηση Τμημάτων σε παλιά & νέα

Facebook
Twitter
Email

Ανακοίνωση του Πρυτανικού Συμβουλίου

Στις 25 Ιουνίου δημοσιεύθηκε η ΥΑ 77275/Ζ1 (Β’ 2549) με τις αντιστοιχίες των Πανεπιστημιακών Τμημάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021. Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι γίνεται διαχωρισμός σε «παλαιά» και «νέα» Τμήματα ελληνικών ΑΕΙ, που θεραπεύουν το ίδιο επιστημονικό πεδίο, εφαρμόζοντας ομοειδή προγράμματα προπτυχιακών σπουδών.

Ανάλογες αποφάσεις εκδίδει το ΥΠΑΙΘ κάθε χρόνο, πριν από την περίοδο συμπλήρωσης των μηχανογραφικών δελτίων, για να αποτελέσουν τη βάση των μετεγγραφών της επόμενης ακαδημαϊκής περιόδου. Είναι, όμως, η πρώτη φορά που το υπουργείο προχωρεί σε έναν τέτοιο διαχωρισμό, χωρίς να γίνεται εύκολα αντιληπτή η τεκμηρίωση σε ό,τι αφορά την επιλογή των κριτηρίων που υιοθετήθηκαν και ελήφθησαν υπ’ όψιν.

Επιπλέον, δημιουργούνται ερωτηματικά γιατί τώρα, 13 μόλις ημέρες μετά τη δημοσίευση του ν. 4692/2020 (Α’ 111), με τον οποίο επανακαθορίστηκαν οι όροι και οι προϋποθέσεις για τη διενέργεια των μετεγγραφών με τη θέσπιση του δείκτη των 2.750 μορίων, έχει εκ των πραγμάτων περιοριστεί η δυνατότητα επιλογής Τμημάτων υποδοχής.

Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων δεν πρόκειται να εμπλακεί σε πολιτικούς διαξιφισμούς για το θέμα αυτό, αλλά έχει την υποχρέωση να διατυπώσει τη θέση του βασιζόμενο σε καθαρά ακαδημαϊκά κριτήρια. Στην Υπουργική Απόφαση αναφέρεται ότι ελήφθη υπόψη η γνώμη του Ανώτατου Συμβουλίου της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (απόφαση ΕΘΑΑΕ με αρ. 3/28-05-2020, που διαβιβάστηκε στο ΥΠΑΙΘ με τα υπ’ αρ. 15897/29-05-2020 και 16237/17-06-2020 έγγραφα) επί του θέματος.

Πραγματικά, θα ήταν πολύ χρήσιμο, να δημοσιοποιηθούν τα σχετικά έγγραφα, ώστε να πληροφορηθούν καλύτερα η ακαδημαϊκή κοινότητα και η ελληνική κοινωνία ποιες μέθοδοι σύγκρισης χρησιμοποιήθηκαν. Ίσως δεν έγινε αντιληπτό ότι η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση οδηγεί πρακτικά στη διάκριση ομοειδών Τμημάτων σε Α’ και Β’ κατηγορίας.

Η αντιστοίχιση Τμημάτων είναι πιο σύνθετο πρόβλημα απ’ ό,τι φαίνεται εκ πρώτης όψεως. Η πείρα από ελληνικά και ξένα Πανεπιστήμια μας έχει διδάξει ότι σε αυτή τη διαδικασία δεν επαρκεί η απλή καταγραφή ή η αδρή σύγκριση μαθημάτων που έχουν τον ίδιο τίτλο, γιατί πολλές φορές η διδακτέα ύλη και οι εργαστηριακές ασκήσεις είναι κράματα επιμέρους θεμάτων στα οποία δίνεται διαφορετική έμφαση από Ίδρυμα σε Ίδρυμα.

Ακόμα και το όνομα ενός Τμήματος είναι πολλές φορές συνάρτηση του χρόνου στον οποίο δημιουργήθηκε και είτε εξυπηρετεί την ανάγκη ανάδειξης μιας πιο «αυτόνομης» ταυτότητας σε σχέση με παλαιότερα Τμήματα, είτε το ακριβώς αντίστροφο, δηλαδή τη στρατηγική ενσωμάτωσης σε μια ομάδα καθιερωμένων Τμημάτων.

Ως εκ τούτου, είναι ακαδημαϊκά ασφαλέστερο και δεοντολογικά πρέπον τον πρώτο και κύριο λόγο για την αντιστοίχιση να έχουν τα ίδια τα νέα Τμήματα, φυσικά σε συνεννόηση με την ΕΘΑΑΕ και το υπουργείο Παιδείας.

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης απόφασης δεν είναι σκόπιμη, γιατί αποτελεί προϊόν μιας μάλλον βεβιασμένης εκτίμησης, που προκαλεί οξύτητες και αμφισβητεί αμέσως τις αποφάσεις των ΜΟΔΙΠ και των Συγκλήτων, από  τις οποίες εγκρίθηκαν τα προγράμματα σπουδών «παλαιών» και «νέων» Τμημάτων.

Το Πρυτανικό Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων καλεί το υπουργείο Παιδείας να ανακαλέσει τη συγκεκριμένη απόφαση, δεδομένου ότι την επόμενη εβδομάδα αρχίζει η συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων από τους υποψηφίους για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

______________________

Σημειώνεται πως η εν λόγω απόφαση του υπουργείου Παιδείας έχει προκαλέσει αντιδράσεις στο χώρο των ελληνικών Πανεπιστημίων. Αντίστοιχες αποφάσεις έχουν λάβει:

Την ίδια στιγμή, το υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων με επίσημη ανακοίνωσή του κάνει λόγο για «μικροπολιτικά παιχνίδια του ΣΥΡΙΖΑ».

Με ενδιαφέρον αναμένεται η απάντηση του αρμόδιου υφυπουργού Βασίλη Διγαλάκη, σε επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε η αναπλ. τομεάρχης Παιδείας του ΣΥΡΙΖΑ Μερόπη Τζούφη, η οποία θα συζητηθεί στη Βουλή την Παρασκευή 10 Ιουλίου.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >