fbpx

Η Σύγκλητος του Πανεπιστήμιου Ιωαννίνων για το νομοσχέδιο της Παιδείας

Facebook
Twitter
Email

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στην πρόσφατη συνεδρία της με τηλεδιάσκεψη, συζήτησε δύο θέματα που άπτονται των νομοθετικών αλλαγών, οι οποίες προωθούνται από το ΥΠΑΙΘ.

Το πρώτο θέμα αφορά στην πρόταση της Εκτελεστικής Γραμματείας της ΠΟΣΔΕΠ που υποβλήθηκε στη Σύνοδο των Πρυτάνεων στις 8 Απριλίου 2020, με την οποία ζητείται η προαιρετική παράταση της θητείας των προς αφυπηρέτηση μελών ΔΕΠ.

Επικαλούμενη τις αυξημένες διδακτικές ανάγκες των Τμημάτων, η Εκτελεστική Γραμματεία της Ομοσπονδίας εισηγείται την παραμονή των ενδιαφερομένων σε προσωποπαγείς θέσεις για μια τριετία, χωρίς δικαίωμα εξέλιξης ή παρουσίας σε συλλογικά όργανα, αλλά με πλήρη μισθό, και την αυτόματη αποχώρησή τους αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων από νέο μέλος ΔΕΠ που έχει εκλεγεί στην ίδια θέση.

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων εκφράζει την έντονη διαφωνία της με την άποψη αυτή, που εισάγει πλαγίως την αύξηση του ορίου συνταξιοδότησης στους πανεπιστημιακούς, ένα αντιαναπτυξιακό και παράλληλα αντικοινωνικό μέτρο.

Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, τα ΑΕΙ χρειάζονται πραγματικέςνέες θέσεις και νέα μέλη προσωπικού. Υποκατάστατα στην επιστημονική και ηλικιακή ανανέωση των πανεπιστημιακών Τμημάτων δεν υπάρχουν, ιδιαίτερα μάλιστα όταν υπάρχει μεγάλος αριθμός νέων επιστημόνων που είτε «λιμνάζουν» στο περιβάλλον των ελληνικών ΑΕΙ λόγω της έλλειψης θέσεων, είτε έχουν μεταναστεύσει στο εξωτερικό στη διάρκεια της δεκαετούς κρίσης.

Το δεύτερο θέμα που μας προβληματίζει είναι η κατάθεση του πολυνομοσχεδίου, όπου περιλαμβάνονται σοβαρές ρυθμίσεις και για τα ΑΕΙ, διαρκούσης μάλιστα της πανδημίας. Θα καταθέσουμε δημόσια και εμπεριστατωμένα τις απόψεις μας για όλες τις αλλαγές που προτείνονται στις τρεις βαθμίδες της εκπαίδευσης, διότι δεν υπάρχουν στεγανά μεταξύ τους.

Ωστόσο, θεωρούμε ότι ένα ζήτημα που αφορά τη διαδικασία εκλογής πρυτανικών αρχών πρέπει πιο άμεσα να επισημανθεί, ώστε να συζητηθεί ευρύτερα και να ληφθεί έγκαιρα υπ’ όψιν. Το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, όπως και όλα τα ΑΕΙ, έχει την εμπειρία διοικήσεων, που είχαν στο παρελθόν αναδειχθεί με διάφορους τρόπους.

Η πείρα απέδειξε πέρα από κάθε αμφιβολία ότι το μέτρο που ισχύει σήμερα, δηλαδή η ανεξάρτητη κάθοδος των υποψηφίων αντιπρυτάνεων στις εκλογές, έχει πάρα πολλά οφέλη: αφαιρεί τη βάση πάνω στην οποία αναπτύσσονται οι πελατειακές σχέσεις, εγγυάται τον πλουραλισμό και εξασφαλίζει τη λειτουργικότητα του πρυτανικού σχήματος, μέσω της συμπληρωματικότητας στην εμπειρία και τις δεξιότητες.

Η δυνατότητα ανεξάρτητων υποψηφιοτήτων κατήργησε εν τοις πράγμασι τις ευκαιριακές «συνεργασίες» και εμπέδωσε ένα πνεύμα αντιπροσωπευτικότηταςαξιοκρατίας και αξιοπρέπειας στην ακαδημαϊκή κοινότητα. Στο Ίδρυμά μας, και εξ όσων γνωρίζουμε σε άλλα ΑΕΙ, δυσλειτουργίες και «ασυμβατότητα χαρακτήρων» στο πρυτανικό συμβούλιο δεν παρατηρήθηκαν.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ >